Adatkezelési tájékoztató

a …………………. nyílt napra/konferenciára történő online

jelentkezéssel kapcsolatban

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona (2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45.) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

…………. elnevezésű nyílt nap/ konferencia jelentkezés során kezelt adatok köre és célja

Önnek a www.drogterapia.hu oldalon a ……………. elnevezésű nyílt nap/konferenciára történő jelentkezéshez online jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A jelentkezéshez az alábbi személyes adatait és információkat szükséges megadnia:

Név,

E-mail cím,

Intézmény, ahonnan érkezik.

A jelentkezés során keletkező adatokat a nyílt napot/konferenciát követő munkanapig tároljuk.

Amennyiben hozzájárul az adatai tárolásához hírlevél küldés céljából, adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Lehetősége van a hozzájárulás visszavonására, kezdeményezheti az adatok törlését, illetve módosítását, helyesbítését is.

Az adatkezelés célja a jelentkezők számának és körének felmérése a programok számának és tartalmának meghatározásához.

A jelentkezési adatok törléséről a nyílt napot/konferenciát követő nap gondoskodunk.

 

Segítsen adója 1%-ával

drogterapia banner1

Nyilatkozat kitöltésénél az alábbi adatok szükségesek:

  • A kedvezményezett adószáma: 18492415-1-07
  • A kedvezményezett neve: Református Rehabilitációs Alapítvány
  • rendelkező nyilatkozat letölthető: pdfdrogmisszio_Ado_1_szazalek.pdf

további lehetőségek