Támogatásban részesült a Magyarországi Református Egyház támogatási kérelme, melyet az EFOP-2.2.3-17 "Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése" tárgyú felhívásra nyújtottunk be

A „Magyarországi Református Egyház KIMM Drogterápiás Otthona infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című, EFOP-2.2.3-17-2017-00036 azonosítószámú projekt 93,97 millió Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt fő célja, hogy a 3 fő pillérre (ingatlanfelújítás, eszközbeszerzés, szakmai fejlesztés) épülő tervezett fejlesztések megvalósításával javítsa az MRE KIMM Drogterápiás Otthonában lakó ellátottak és az ott dolgozók élet- és munkakörülményeit, és magasabb színvonalú háttér biztosításával járuljon hozzá az intézményben folyó munka eredményességéhez. A projekt keretében a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonában (2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45., HRSZ 420/6.) az alábbi projektelemek valósulnak meg.

Építés, beruházás keretében:

 • teljes fűtési hálózat felújítása, hatósági szelepek felszerelése;
 • fürdőszobák felújítása;
 • 11 db nyílászáró cseréje;
 • vízelvezető rendszer javítása,
 • lakószobák padlózatának cseréje. 

Eszközbeszerzés keretében:

 • kültéri fittness eszközök beszerzése;
 • konyhai gépek beszerzése;
 • túraeszközök (bicikli, sátor) és
 • fényképezőgép beszerzése történik

Szakmai workshop, szakmafejlesztés a támogatott lakhatás témakörben, együttműködve az MRE Újváros Drogambulanciával.

A sajtóközlemény letöltése

Segítsen adója 1%-ával

drogterapia banner1

Nyilatkozat kitöltésénél az alábbi adatok szükségesek:

 • A kedvezményezett adószáma: 18492415-1-07
 • A kedvezményezett neve: Református Rehabilitációs Alapítvány
 • rendelkező nyilatkozat letölthető: pdfdrogmisszio_Ado_1_szazalek.pdf

további lehetőségek