Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központ | Szakirodalom (magyar)
157
page,page-id-157,page-template-default,ajax_leftright,page_not_loaded,boxed

Szakirodalom (magyar)

 

A teljes szakirodalom innen is letölthető.A

A.A.W.S.: Névtelen alkoholisták. New York: A.A. World Service
A.A.W.S.: (é.n.) Tizenkét lépés, tizenkét hagyomány New York: A.A. World Service
A becsapottak vágyakozása. Bizonyságtételek. Primo Kiadó – Bp. Szerk.: Wolfgang Bühne
Ábrahám L., Buda B.: A magyar általános orvosok pályaválasztási motivációi és szakmai közérzete egy szociológiai vizsgálat tükrében. Medicus Universalis melléklete, 1974 március, 3-18.
Addiktológia 3:2 http://www.addiktologia.hu/article_pdf/101.pdf
Adler, Alfred: Életismeret. Kossuth kiadó, 1998.
A drogok története, 2005. [on-line] http://www.kefir.hu/?pid=rovat_t&rid=1&cid=9
Alapítvány a Gyülekezetépítésért munkaközössége (1999): Sejtcsoportok. Kézirat, Budapest
Albert Fruzsina – Lőrincz Enikő: Önpusztító lázadás, Scienta Kiadó, Kolozsvár, 2004. (Elvin Morton Jellinek: Alkoholizmus meghatározása, Alkoholizmus betegségkoncepciója: Szenvedélybetegségek. 3.2. 52-53. o.
Alison Burr: Alkoholista a családban. Medicina Könyvkiadó. Budapest, 1987.
Alkohológia, 20. évf. 4. sz. 30-37.
A Második Helvét Hitvallás: Kálvin János Kiadó, Budapest 1999
Andorka R., Buda B.: Az alkoholizmus okainak kutatása. Statisztikai Szemle, 1972, 50 (12): 1256-1273.
Andorka R., Buda B.: Egyes deviáns viselkedések okai Magyarországon. Valóság, 1972, 15 (11): 55-68.
Andorka R. – Buda Béla – Cseh-Szombathy L.: Az alkoholizmus kifejlődésének tényezői. Bp. KSH 1972
Andorka R. – Buda Béla – Cseh-Szombathy L.: (szerk.) A deviáns viselkedés szociológiája. Bp. Gondolat 1974
Andorka Rudolf: Bevezetés a Szociológiába. Budapest, 2000. Osiris Kiadó
Andorka R. – Buda B.: Elméletek – vizsgálatok – következtetések, a jelenség szociálpszichológiai megközelítése. In Fekete J. (szerk.): Alkoholizmus: Kórkép vagy korkép? Bp., Kossuth, 1982. 142-180.
Andorka R. – Buda B. – Kiss J.: A család szerepe az egyes deviáns viselkedésformákban. In Kósa E. (szerk.): Család és házasság a mai magyar társadalomban. Bp.: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. 226-270.
Andreas Lehmann – Wolfgang Gruner: Alkoholfüggő? Kiutak egy betegségből Katolikus Karitász Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Bp., 2005.
A pszichiátriai zavarok gyógykezelése /Bp.1998/
Arminen I.: Az Alcoholics Anonymous mint terápiás szerveződés In: Kelemen G – B. Erdős M. Az addiktológia horizontja Pécs Pécsi Tudományegyetem E.F.K. 2001
Aronson, Elliot: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1994
Aronson: A társas lény. Akadémiai Kiadó, Bp. 2008
A szintetikus drogok világa. Animula kiadó, Budapest. Szerk: Demetrovics Zsolt
Atkinson, Smith, Bem: Pszichológia. Osiris, Budapest, 1994.
Az alkohol hatása a halandóságra Magyarországon, 1970-1999. Központi Statisztikai Hivatal. 2003.
Az Anoním Alkoholisták 12 lépése. Letöltve: 2012.04.28. http://www.anonimalkoholistak.hu/hu/mi_az_aa

B

Bánki M. Csaba: A beteg elme. Budapest, Medicina Könyvkiadó. 1981
Bánki M. Csaba: Az alkoholizmus biológiai kutatásának eredményei. Budapest, Medicina Könyvkiadó. 1984.
Baráth Á.: Önsegítés Európában. Kritikus áttekintés 1991
Barát Katalin, Demetrovics Zsolt: Családterápia és szerfüggőség. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai III. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 345-363.
Bartha T. – Buda B. – Koncz I.: Életvezetés. Bp. Szókratész Külgazdasági Akadémia 1996.
Bauman, Z. : Identitás és globalizáció. Lettre, 42, 11-13. 2001.
Bayer I.: A drogok történelme. Aranyhal Könyvkiadó, Bp. 2000.
Beck Aaron T. – Emery Gary: A szorongásos zavarok és fóbiák kognitív szemlélete. Animula Kiadó, Bp. 1999
Bényei Zoltán – Gurály Zoltán – Győri Péter – Mezei György: Tíz év után a Margó szélén. Menhely Alapítvány BMSZKI, 2003. 9-10. o.
B. Erdős M. – Kelemen G. – Csürke J.: A felszabadulási rituálék szerepe egy élhető világ kialakításában Addiktológia 2:1 2003
Bereczki Sándor: Győztes vagy vesztes? Emberbarát Alapítvány 1998
Berne, E. Emberi játszmák Budapest: Gondolat 1984
Berne, E. Sorskönyv Budapest: Háttér 1997
BNO-10 /Animula kiadó Bp. 2002
Boór Károly – Franka Tibor – Nagy György: Alkohol, társadalom, munkahely. Medicina Kiadó, Bp., 1982
Bradshaw, J. Vissza önmagunkhoz Budapest: Hunga-Print 1990
Bright, B.: Felfedező csoport. Timóteus Társaság, Budapest 1995
Bright, B.: Személyes kapcsolat Istennel. Timóteus Társaság, Budapest 2003
Brocker, Tobias: Csoportdinamika és felnőttoktatás. Budapest, Tankönyvkiadó. 1975
Brown D. : A józanság mint hivatás Addiktológia 2:3-4. 2003
Brown, J. D.: A józanság, mint hivatás Addiktológia 2:3-4 2003
Brüchler R. – Buda Béla: A sportpszichológia alapjai. Bp. Országos Testnevelés- és Sportegészségügyi Intézet 1981
Buda B. – Bonta M. : (szerk.) Alkoholizmus: Viselkedés? Betegség? Társadalmi probléma? Bp. Medicina 1985
Buda B. – Csáki F. – Gergely T. és mtsai: (szerk.) Rendszerkutatási tanulmányok Bp. Akadémiai Kiadó 1979
Buda Béla: A betegek érdekvédelme és a betegbiztosítás korszerű rendszere. In Fodor K. (szerk.): Személyiségfejlesztés, IV. A magyar társadalom lelkiállapota. Tatabánya: A Közművelődés Háza, 1992. 72-86.
Buda Béla: A betegek érdekvédelme és az egészségügyi munka minőségkontrollja: aggodalmas gondolatok. Lege Artis Medicinae, 1991, 1 (1): 58-59
Buda Béla: A betegszerep és betegviselkedés. In Molnár L. (szerk.): Orvosi szociológia. Bp., Medicina 1989. 87-97.
Buda Béla: A biológiai és a lelki zavarok. In Ludas M. L. (szerk.): A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. Bp. Tankönyvkiadó 1975. 192-200.
Buda Béla: A család segítésének útjai. In Hamp G. – Kelemen G. (szerk.): A család. Bp. Balassi Kiadó. Magyar Pax Romana, 2000. 136-148.
Buda Béla: A család szerepe a deviáns magatartásformák kialakításában, különös tekintettel az alkoholizmusra. In Bálint I. (szerk.): Megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció. Válogatás az Alkohológia I-IX. évfolyamából. Bp. Medicina 1980. 76-97.
Buda Béla: A csoport-pszichoterápia stratégiái. In Popper P. (szerk.): A csoport-pszichoterápia elméleti és gyakorlati kérdései. Bp. Akadémiai Kiadó 1984. 157-174.
Buda Béla: Adalékok a férfi homoszexualitás etiológiájához és pszichodinamikájához. Magyar Pszichológiai Szemle, 1978, 36 (4): 322-340.
Buda Béla: A depresszió pszichodinamikája. In Arató M. (szerk.): Depresszió ’88 Bp. Magyar Pszichiátriai Társaság, 1988. 23-37.
Buda Béla: A deviáns magatartásmódok visszaszorításának és megelőzésének lehetőségei. In Münnich I. – Moksony F. (szerk.): Devianciák Magyarországon. Szeged, Közélet Kiadó 1994. 242-265.
Buda Béla: A deviáns viselkedésmódok komplex vizsgálata, különös tekintettel a longitudinális vizsgálatra. In Miltényi K. – Münnich I. (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Bp. SKV, 1980. 231-238.
Buda Béla: A drogmegelőzés elméleti alapjai. Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, Szakmai forrás sorozat, Bp. 2002
Buda Béla: A film és fantáziavilág. Filmkultúra, 1966, 5. 70-76.
Buda Béla: A filmhatás problémája a szociológiában és a szociálpszichológiában. In Tanulmányok a filmszociológia problémaköréhez. Bp. Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum 1971 147-170.
Buda Béla: A filmhatás szociálpszichológiája. Filmkultúra, 1966, 1. 68-86.
Buda Béla: A gyűlöletről. Liget, 1991, 4 (2): 94-97.
Buda Béla: A halál és a haldoklás szociálpszichológiai jelenségei. Valóság, 1988, 2. szám, 58-70.
Buda Béla: A halál és a haldoklás szociálpszichológiai tényezői és folyamatai. Kharón – Thanatológiai Szemle, 1997, 1 (1): 5-15.
Buda Béla: A hálapénz-szindróma. A magyar egészségügy különleges tünete nyomában. Replika, 1992, 3 (1-2): 80-87.
Buda Béla: A házasság viharban – de nem süllyed. Confessio, 1978, 1
Buda Béla: A HIV fertőzés és az AIDS-megelőzés szexológiai összefüggései. In Szilágyi E. (szerk.): Az AIDS egészségügyi, prevenciós, kulturális és társadalomtudományi megközelítése. Bp. NEVI – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1996. 111-126.
Buda Béla: A homoszexualitás. In Ludas M. L. (szerk.): A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. Bp. Tankönyvkiadó 1981. (4. kiadás) 192-200.
Buda Béla: A homoszexualitás. In Oláh T. (szerk.): Fejezetek a szexualitás történetéből. Bp. Gondolat Könyvkiadó 233-239.
Buda Béla: Akció – katarzis – empátia – encounter. In Popper P. – Komlósi P. (szerk.): Pszichodráma. Bp. Akadémiai Kiadó 1986. 69-92.
Buda Béla: A képzés problémája a szociálpszichiátriában. Alkohológia, 1987, 2. szám
Buda Béla: A kísérlet „szimbolikája”. Pszichológia, 1983, 3 (2): 307-311.
Buda Béla: A kísérlet „szimbolikájáról” – újra. Pszichológia, 1984, 4 (2): 276-280.
Buda Béla: A klinikai pszichológia és a szociálpszichológia szerepe és alkalmazási perspektívái a sportlélektanban. In Derzsy B. (szerk.): A hazai sportpszichológia aktuális kérdései. Bp. Testnevelési Főiskola 1982. 62-66.
Buda Béla: A kommunikáció és az emberi kapcsolatok pszichológiája. Valóság, 1966, 9 (6): 16-27
Buda Béla: A kommunikáció jelentősége a vezetésben. In Szende L. (szerk.): Vezetéspszichológiai tanulmányok. Bp. MÉM Mérnök- és Vezetőtovábbképző Intézet 1986. 15-34.
Buda Béla: A kommunikációkutatás néhány eredményének felhasználhatósága az egészségnevelésben. In Fodor K. (szerk.) Tanulmányok az egészségnevelés és határterületei témaköréből. Bp. Medicina 1972 30-44.
Buda Béla: A kommunikáció pszichológiai aspektusai. In. Szecskő T. – Szépe Gy. (szerk.) Nyelv és kommunikáció (1. kötet) Bp. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1970.
Buda Béla: A kommunikáció tudománya, jelenségvilága és alkalmazása. In Vincze L. (szerk.): Kommunikáció – kultúra. Bp. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1995. 15-58.
Buda Béla: A közösség pszichológiai jelentősége. Kultúra és közösség, 1976, 3 (1): 5-15.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció modern elmélete és ennek pedagógiai perspektívái. In. Murányi-Kovács E. (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a nevelőotthoni pedagógia köréből. Bp. Tankönyvkiadó 1983, 83-104.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció modern elmélete és ennek pedagógiai perspektívái. Pedagógiai Szemle, 1967, 17 (10): 925-940.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció promotív aspektusa. Magyar Pszichológiai Szemle, 1975, 32 (4): 397-407.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Bp. Kommunikációs Kutatóközpont 1974.
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, a metakommunikáció. In Közönségkapcsolatok. A könyvtári alkalmazás módszerei. Bp. NPI, OSZK KMK 1979. 137-142.
Buda Béla: A legális és illegális szerhasználat integrált szemléletű kezelésének aktualitása és indokai. Addiktológia, 2005, 4 (1): 65-72.
Buda Béla: A lelki egészségmegőrzés és személyiségfejlesztés (mentálhigiéné) lehetőségei az iskolában. Pszichoterápia, 1995, 4 (3): 149-153.
Buda Béla: A lelki egészségvédelem társadalomlélektani megvilágításban. In Bogláryné Mailáth E. (szerk.): Társadalmi beilleszkedési zavarok és megelőzésük. Bp. MM VTI Magyar Pszichiátriai Társaság, Magyar Pszichológiai Társaság 1987. 7-20.
Buda Béla: Alkoholpolitika és -stratégia: koncepció – javaslat. Addiktológia, 2005, 4 (2): 212-222.
Buda Béla: A magyar és a konfliktus. Magyar Szemle 1995, 4 (11): 1189-1192.
Buda Béla: A megelőzés és az ártalomcsökkentés új perspektívái. In Fürst Zs. – Wenger T. (szerk.): A kábítószerkérdés orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai. Bp. Semmelweis Egyetem Farmakológiai Intézet. 2000. 289-312.
Buda Béla: A megújulási potenciál vészes meggyengülése. Jel-kép. Kommunikáció, közvélemény, média. 1999, 4: 6-8.
Buda Béla: A mentálhigiéné fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a szociálpolitikai hálózatra. In Levendel L. (vál.): Szemlélet-tágító törekvések az alkohológiában. Bp. Országos Alkohológiai Intézet 1989. 43-54.
Buda Béla: A mentálhigiéné fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a szociálpolitikai hálózatra. Psychiatria Hungarica, 1989, 4 (3): 220-225.
Buda Béla: A mentálhigiéné fogalma. Educatio, 1998, 7 (2): 229-238.
Buda Béla: A mentálhigiénés nevelés lehetőségei az iskolában. Iskolakultúra, 1995, 5. (8-9): 54-58.
Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Bp. TÁMASZ 1995
Buda Béla: A merevedési zavarok diagnózisának és terápiájának pszichológiai irányelvei. Pszichoterápia, 2002, 11 (5): 365-371.
Buda Béla: A minősítés problémája a devianciakutatásban. In Tráser L. (szerk.): Társadalmi szerkezet, műveltség, deviancia. Szeged: TIT Csongrád M. Szerv. 1986. 185-204.
Buda Béla: A mobiltelefon problémái a pszichoterapeuta szempontjából. In Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség – mobilmegismerés. Budapest: Westel, 2002. 259-272.
Buda Béla: Andorka Rudolf (1931-1997). Szenvedélybetegségek, 1997, 5 (5), 385-386.
Buda Béla: A nemiség a serdülő személyiségében. In Ludas M. L. (szerk.): A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. Bp. Tankönyvkiadó 1975. 85-93.
Buda Béla: A nemiség és a nemek kialakulása. In Ludas M. L. (szerk.): A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. Bp. Tankönyvkiadó 1975. 23-35.
Buda Béla: A női orgazmus nyomában – néhány kiegészítés. Reumainfo, 2006, 4: 37-40.
Buda Béla: A női orgazmus rejtélye. Reumainfo, 2006, 3: 32-37.
Buda Béla: Antidepresszáns és placebo. Mozgó világ, 2004, 30 (12): 115-117.
Buda Béla: A pár- és családterápia néhány szemléleti és gyakorlati alapkérdése. In Füredi J. (szerk.): Családterápiák. Bp. Akadémiai Kiadó, 1989. 27-51.
Buda Béla: A pedagógia dilemmája. Iskolakultúra, 1995, 5 (6-7): 86-89.
Buda Béla: A pedagóguspálya nőiesedésének pszichoszociális problémái. Educatio, 1996, 5 (3): 431-440.
Buda Béla: A placebo: probléma – paradoxon – paradigma (vázlat). Psychiatria Hungarica, 1994, 9 (3): 273-276.
Buda Béla: A pornográfia. In Oláh T. (szerk.): Fejezetek a szexualitás történetéből. Bp. Gondolat Könyvkiadó 1986. 226-232.
Buda Béla: A pszichiátriai szociológia. Problématerületek, dilemmák, fejlődési perspektívák az amerikai kutatások tükrében. Szociológia, 1972, 1 (3): 355-382.
Buda Béla: A pszichoszomatikus betegségek és a vezetés. In Frank T. – Gömöri G. – Klein S. – Vértes L.: Pszichológia vezetőknek. Bp. Gépipari Tudományos Egyesület, 1998. 581-604.
Buda Béla: A pszichoterápia alapkérdései Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában. Bp. OAI TÁMASZ 1993
Buda Béla: A pszichoterápia néhány gyakorlati kérdése. Reflexiók Ed McBain Özvegyek című könyvének esetleírásához. Pszichoterápia, 2002, 11 (3): 215-227.
Buda Béla: A pszichoterápiás irányzatok integrációjának lehetőségei. Psychiatria Hungarica, 1993, 8 (3): 215-222.
Buda Béla: A pszichoterápia hajtóerői: a kényszerítő körülmények elméleti és módszertani tanulságai. Pszichoterápia, 2003, 12 (5): 312-320.
Buda Béla: A pszichoterápia stratégiai szemlélete és a nem-specifikustényezők problémája. Magyar Pszichológiai Szemle, 1985, 42 (5): 508-519.
Buda Béla: A segítő kapcsolat. In Zsámboki M. – Borgosné Lendvai M. (szerk.): Családsegítők kézikönyve. Bp. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1987. 47-67.
Buda Béla: A segítő szakma kialakulása. In. Balog M. (szerk.): Szociális segítő. Bp., Akadémiai Kiadó. 1991. 31-43.
Buda Béla: A serdülőkor szociálpszichológiai problémái. Gyermekgyógyászat, 1967, 4. 489-494.
Buda Béla: A serdülőkor szociálpszichológiája. In Havas O. (szerk.) Serdülőkről. Bp. Tankönyvkiadó 1970 63-100.
Buda Béla: A sexualitás zavarai. In Pethő Bertalan (szerk.): Részletes psychiatria. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság 1989. 1155-1177.
Buda Béla: A sportmentálhygiéné koncepciója. Valóság, 1979, 22 (4): 41-54
Buda Béla: A személyiségfejlesztést szolgáló csoportmódszerek. In Fodor K. (szerk.): Személyiségfejlesztés. 1. kötet. Tatabánya: A Közművelődés Háza és a Magyar Népművelők Egyesületének Mentálhigiénés Szakmai Szervezete. 1989. 25-50.
Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Bp. Nemzeti Tankönyvkiadó 1986
Buda Béla: A szerelem lélektana. In Kamarás I. – Varga Cs. (szerk.): A szerelemről komolyan. Bp. Gondolat 1985. 49-62.
Buda Béla: A szerep fogalma a szociálpszichológiában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1965, 22 (1-2): 101-112.
Buda Béla: A szeretetről. Liget, 1991, 4 (3): 57-62.
Buda Béla: A szétfoszló titok. Egy különös társaslélektani jelenség nyomában. Café Bábel, 1993, 3. (9): 77-84.
Buda Béla: A szexuális viselkedés változó trendjei. Magyar Szexológiai Szemle, 2000, 3 (4): 42-43.
Buda Béla: A szexualitás evolúciós problematikája. In Balogh T. (szerk.): A tudat evolúciója, mai szemmel. Bp. Akadémiai Kiadó, 1987. 39-42.
Buda Béla: A szexualitás lélektana. Élmény – magatartás – emberi kapcsolat. Bp. MAPET – Végeken 1997
Buda Béla: A szexualitás modern elmélete. Bp. Tankönyvkiadó 1972
Buda Béla: A szexualitás pszichoszomatikája. In Császár Gy. (szerk.): Pszichoszomatika a gyakorlatban. Bp., Pszichoteam 1989. 70-80.
Buda Béla: A szifilisz a kései középkorban. In Oláh T. (szerk.): Fejezetek a szexualitás történetéből. Bp. Gondolat Könyvkiadó 1986. 189-194.
Buda Béla: A szorongás pszichológiai és sportlélektani kérdései. Sportorvosi Szemle, 1985, 26 (2): 127-138.
Buda Béla: A szülés Janus-arcai: lelki és családi élmény: versus high-tech orvoslás. Komplementer Medicina, 2007, 11 (1): 56-59.
Buda Béla: A tanatológia és szakirodalma Magyarországon. Magyar Tudomány, 1998, 43 (12): 1527-1530.
Buda Béla: A természeti, a természetfeletti és ami a szomszéd ismerősének használt … Gondolatok a hiszékenység anatómiájáról. Szenvedélybetegségek, 1994, 2 (1): 49-53.
Buda Béla: A többszintű, többfázisú, koordinált, interdiszciplináris öngyilkosság-kutatás koncepciója. Szociális Munka, 1990, 2 (3): 216-219.
Buda Béla: A tömegkommunikáció szociohigiénés jelentősége és szerepe. Bp. MRT Tömegkommunikációs Kutatóintézet, 1971.
Buda Béla: A tömegtájékoztatás nyelvének néhány kommunikáció-lélektani és szociolingvisztikai sajátossága. In Grétsy L. (szerk.): Nyelvészet és tömegkommunikáció. Bp. Tankönyvkiadó 1985. 7-29.
Buda Béla: A trauma szociális természete. Az identitás károsításának stációi. In Virág T. (szerk.): Elhúzódó társadalmi traumák hatásának felismerése és gyógyítása. Bp., Animula Kiadó 1997. 107-114.
Buda Béla: A vezetés lehetőségei és gondjai. In Fedor M. (szerk.): Erőforrásunk: a sikeres(ebb) ember. Bp. Ego School 1996. 37-78.
Buda Béla: A vezetés pszichológiája, avagy a pszichológiai vezetés. In Urbán-Frendl Ildikó (szerk.): Munkakultúra, vezetéskultúra. A munkapszichológia és a munkaszociológia szerepe a vezetésben. Bp. Budapesti Vegyiművek KISZ és FMKT Szervezete, MTESZ Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, 1981. 138-155.
Buda Béla: A vezetők mentálhigiénéje. In Klein S. (szerk.): Vezetés- és szervezetpszichológia. Bp. SHL Hungary Kft. 2001. 199- 216.
Buda Béla: Az addikciók pszichoterápiája. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai III. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 181-248.
Buda Béla: Az alkoholbetegek családi környezetének hatása az utódokra. In. Czeizel E. – Osztovics M.: Az iszákosok iszákosokat nemzenek? Bp. Medicina, 1982. 203-218.
Buda Béla: Az alkoholizmus családpatológiája és családterápiája. Alkohológia, 1986, 17: 8-16.
Buda Béla: Az alkoholizmus leküzdésének lehetőségei hazánkban. Kórház, 1997, 4 (4): 28-30.
Buda Béla: Az alkoholizmus szociálpszichiátriai vizsgálata. In Bálint I. (szerk.): Megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció. Válogatás az alkohológia I-IX. évfolyamából. Bp. Medicina 1980. 58-75.
Buda Béla: Az alkohológia új távlatai Utak az alkoholproblémák megértéséhez, megelőzéséhez és korai kezelésbevételéhez. Bp. Alkoholizmus Elleni Bizottság 1992
Buda Béla: Az alkohol-problémák munkahelyi befolyásolása. Szociális Munka, 1990, 2 (1): 22-24.
Buda Béla: Az egészségmegőrzés és a média. In Ki őrzi az egészségét? Budapest, NEVI 1993. 15-19.
Buda Béla: Az egészségnevelés lehetőségei az öngyilkosság megelőzésében. In Bogláryné Mailáth E. (szerk.): Társadalmi beilleszkedési zavarok és megelőzésük. Bp. MM VTI, Magyar Pszichiátriai Társaság, Magyar Pszichológiai Társaság, 1987. 55-70.
Buda Béla: Az egészségvédelem iskolai lehetőségei. In Sipos K. (szerk.): Drogmegelőzés az iskolában. Bp. Magyar Testnevelési Egyetem, Támasz Alapítvány 1995. 5-11.
Buda Béla: Az empátia jelensége és jelentősége a pszichiátriában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1976, 33 (2): 107-126.
Buda Béla: Az Eurocare az európai alkoholpolitikáért. Addiktológia, 2004, 3 (2): 280-289.
Buda Béla: Az identitás koncepciója: eredet – változatok – alkalmazás – elméleti problémák. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2003, 4 (4): 5-11.
Buda Béla: Az interperszonális kommunikáció kutatásának jelenlegi állása és perspektívái. In Hunyady Gy. – Pataki F. – Váriné Szilágyi I. (szerk.): Szociálpszichológiai kutatások Magyarországon. Bp. Akadémiai Kiadó 1976. 33-40.
Buda Béla: Az intenzív betegellátás pszichoszociális vonatkozásai. In Varga P. (szerk.): Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata. Bp. Medicina 1977. 94-99.
Buda Béla: Az orvos-beteg kapcsolat psychológiája és a psychoterapia alapjai. In Trencséni T. (szerk.) A gyakorló orvos enciklopédiája. I. kötet. Bp. Medicina 1973 39-74.
Buda Béla: Az orvos-beteg kapcsolat szociológiai alapkérdései. In Egészség és társadalom. A Magyar Szociológiai Társaság I. Vándorgyűlése. Pécs, 1979. október 25-27. Bp. Magyar Szociológiai Társaság, Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1979. 325-335.
Buda Béla: Az orvos-beteg kapcsolat szociológiai kérdései. In Molnár L. (szerk.): Orvosi szociológia. Bp., Medicina 1989. 108-118. o.
Buda Béla: Az orvosegyetemi oktatás kommunikációs kérdései. Orvosi Hetilap, 1979, 120, 1179
Buda Béla: Az orvos és az alkohol. Orvostovábbképző Szemle, 1996, 3 (6): 11-12.
Buda Béla: Az orvos szerepe az öngyilkosság megelőzésében (Szerkesztőségi közlemény). Orvosi Hetilap, 1971, 112 (22): 1274-1276
Buda Béla: Az öngyilkosság. I-IV. rész. Orvosi Hetilap, 1971, 112.
I. rész: Társadalmi tényezők, statisztikai adatok. 22. szám, 1263-1267
II. rész: Hazai statisztikai adatok, általános társaslélektani szabályszerűségek. 29. szám, 1691-1695
III. rész: Pszichológiai szabályszerűségek. 35. szám, 1943-1946
IV. rész: A megelőzés lehetőségei és módszerei, az öngyilkosságveszély orvosi pszichológiai ellátása. 39. szám, 2327-2332.
Buda Béla: Az öngyilkosság. Bp. Animula 1997
Buda Béla: Az öngyilkosság fogalmi meghatározása. In Miltényi K. – Münnich I. (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Bp. SKV, 1980. 53-64.
Buda Béla: Az öngyilkosság pszichiátriai vonatkozásai. Világosság, 1977, 18 (10): 618-626.
Buda Béla: Az öngyilkosság szociálpszichiátriai alapkérdései. In Buda B. – Füredi J. (szerk.): Az öngyilkosság a szociálpszichiátria szempontjából. Bp. Magyar Pszichiátriai Társaság 1986. 10-27.
Buda Béla: Az önismeret problémája a mai társadalomban. In Ambrus M. (szerk.): Gondolatok az önismeretről. Bp. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 1986. 7-27.
Buda Béla: Az önkielégítés. In Ludas M. L. (szerk.): A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. Bp. Tankönyvkiadó 1975. 94-105.
Buda Béla: Az önkielégítés. In Oláh T. (szerk.): Fejezetek a szexualitás történetéből. Bp. Gondolat Könyvkiadó 1986. 239-244.
Buda Béla: Az önkielégítés. Szociológiai és lélektani adatok, a jelenség korszerű orvosi értelmezése, különleges formák. Orvosi Hetilap, 1976, 117 (48): 2903-2908.
Buda Béla: Az önsegítés kiscsoportos formái. Kézirat. 2009
Buda Béla: Búcsú Dr. Császár Gyulától (1928. január 29 – 2007. január 4.). Psychiatria Hungarica, 2006, 21 (6). 451-452.
Buda Béla: Bukáslélektan. In Komlósi G.: Zsebemben az edzőm. Bp. Sport Könyvkiadó 1987.
Buda Béla: Családi életre nevelés. A családi és intézményes nevelés feladatai, megelőző és terápiás lehetőségek. In Komlósi S. (szerk.): Családi életre nevelés. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 235-259.
Buda Béla – Cseh-Szombathy L. – Szilágyi V.: Szexualitás és párkapcsolat a felnőttkorban. Bp. Tankönyvkiadó 1979
Buda Béla: „Double-bind”. Kommunikációs-szociálpszichológiai elmélet a schizophrénia keletkezéséről. Magyar Pszichológiai Szemle, 1965, 22 (3-4): 540-541
Buda Béla: A drogabususok és drogbetegségek. In Magyar I. (szerk.): Psychiatria Bp., Semmelweis Kiadó, 1993. 153-157.
Buda Béla: A tudattalan szemantikai elmélete (A szavak és a fogalmak szerepe a viselkedés szabályozásában és az énműködések szervezésében). Pszichológia, 1982, 2 (1): 47-65.
Buda Béla: Dr. Gondos Anna (1947-2003). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2003, 4 (1): 38-39.
Buda Béla: Dr. Holzberg Mária (1925. október 1. – 2001. január 3.). Szenvedélybetegségek, 2001, 9 (2): 145-146.
Buda Béla: Droghelyzet és drogperspektívák Magyarországon. Fejlesztő Pedagógia, 2003, 14 (2-3): 16-20.
Buda Béla: Droghelyzet és drog-perspektívák Magyarországon: prevenció és problémakezelés. Pszichoterápia, 2002 11 (4): 275-280.
Buda Béla: Drogmegelőzés szándékok, dilemmák és perspektívák. Addiktológia, 2005, 4 (1): 73-88.
Buda Béla: Drogproblémák, ifjúsági pszichopatológia, szociokulturális háttértényezők. Ideggyógyászati Szemle, 2006, 59 (3-4): 132-134.
Buda Béla: „Egészségmarketing”. Az egészség viselkedésmintáinak és értékeinek társadalmi terjesztése. Marketing Menedzsment, 2002, 36 (5–6): 3–9.
Buda Béla: „Egészségmarketing”. Marketing & Management, 2002, 36 (5-6) 3-9.
Buda Béla: Egészségvédelmi feladatok az alkoholabúzus vonatkozásában. In Levendel L. (vál.): Szemlélet-tágító törekvések az alkohológiában. Bp., Országos Alkohológiai Intézet 1989. 37-42.
Buda Béla: Egy tanítvány megjegyzései. Emlékezés Günter Ammonra. Végeken, 1995, 6 (3): 20
Buda Béla: Ellentmondások korunk medicinájában – és ezek tükröződése az orvos személyiségében. Orvosi Hetilap, 1977, 118 (40): 2379-2386
Buda Béla: Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében. Újabb tanulmányok a mentálhigiénés szemlélet és az elsődleges megelőzés témaköréből. Bp. TÁMASZ, OAI 1998
Buda Béla: Élmények és hatások a gyermekkorban. In Ludas M. L. (szerk.): A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. Bp. Tankönyvkiadó 1975. 36-46.
Buda Béla: Előszó In Berne, E.: Sorskönyv. Budapest: Háttér, 1997.
Buda Béla: Előszó In Csató Zs. (szerk.): Szociális munka és egészségügy. Budapest: Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1994 .
Buda Béla: Előszó In Gendlin, E. T.: Életproblémák megoldása önerőből: „Fókuszolás”. Budapest: Tankönyvkiadó, 1989.
Buda Béla: Előszó In Harris, Th.: Oké vagyok, oké vagy: módszer az önismerethez. Budapest: Édesvíz, 1994.
Buda Béla: Előszó In Hidasi J.: Kultúra, viselkedés, kommunikáció külkereskedőknek, idegenvezetőknek, diplomatáknak, utazóknak. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992.
Buda Béla: Előszó In Huber, W.: Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében. Debrecen: Forrás Egyesület, 1993.
Buda Béla: Előszó In Jahoda, G.: A babona lélektana. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1975.
Buda Béla: Előszó In Jankowski, K.: Pszichiátria és humánum. Budapest: Gondolat, 1979.
Buda Béla: Előszó In Kolozsi B.: Addiktológiai tanulmányok. Budapest: Országos Alkohológiai Intézet, 1991.
Buda Béla: Előszó In Kübler-Ross, E.: A halál és a hozzávezető út. Budapest: Gondolat, 1988.
Buda Béla: Előszó In Lakatos M. (szerk.): Tovább… Levendel László tanulmányai. Budapest: Országos Alkohológiai Intézet – TÁMASZ Alapítvány, 1994.
Buda Béla: Előszó In Leary, T.: Az eksztázis politikája. Budapest: Edge 2000 – NDI Kiadó, 2003.
Buda Béla: Előszó In Lukács D.: Nőiség, szexualitás, freudizmus: pszichoanalitikus tanulmányok. Budapest: Animula, 2004.
Buda Béla: Előszó In Neményiné Gyimesi I.: Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben? Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1993.
Buda Béla: Előszó In Pozsgai A.: Szabadulásom az alkoholtól. Vác: Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 1993.
Buda Béla: Előszó In Rózsahegyi J.: Férfidolgokról nemcsak férfiaknak. Budapest: Budakönyvek Kft, 1994, 1997.
Buda Béla: Előszó In Sándor J. (szerk.): Abortusz és… Budapest: Literatura Medica, 1992.
Buda Béla: Előszó In Simek Zs., Fekete J.: Az alkohológia megújításáért. Életmű-kötet. Budapest: Országos Alkohológiai Intézet, 1994.
Buda Béla: Előszó In Szilágyi V.: A pszichológus válaszol. Szerelemről, szexről. Budapest: Gondolat, 1984.
Buda Béla: Előszó In Szilágyi V.: Intimkapcsolat kézikönyve. Szeretkezés – felsőfokon. Budapest: Szerzői kiadás, 1994.
Buda Béla: Előszó In Vallejo-Nágera, J. A.: Szemtől szemben a depresszióval. Budapest: Háttér, 1999.
Buda Béla: Előszó In Vargo, M. E.: Ők és mi: melegek a társadalomban. Budapest: Háttér, 1999.
Buda Béla: Ember és társadalom a neofreudizmus elméleteiben. Valóság, 1963, 6 (3): 68-76.
Buda Béla: Empátia. A beleélés lélektana. Bp. Gondolat 1978.
Buda Béla: Empátia… a beleélés lélektana. Ego School BT., Budapest 1993.
Buda Béla: Empátia a gyógyításban. In Székely S. (szerk.): A gyógyítás világa. Bp. Medicina 1980. 386-392.
Buda Béla: Empátia a vezetésben. In Klein S. (szerk.): Vezetés- és szervezetpszichológia. Bp. SHL Hungary Kft. 2001. 247-260.
Buda Béla: Értelmezési modellek és beavatkozási stratégiák. In Fekete J. (szerk.): Van segítség? Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1988. 9-24.
Buda Béla és Bonta M.: (szerk) Viselkedés? – Betegség? – Társadalmi probléma? Szemelvények az alkohológia szakirodalmából. Alkohológiai Kiskönyvtár 8. Medicina, Bp. 1985
Buda Béla: Esettanulmányok a pszichoterápiában. In Füredi J. (szerk.): Pszichoterápiás esettanulmányok. Bp., MPT 1990. 9-15. o.
Buda Béla: Esettanulmányok az öngyilkosság-kutatásban. In Buda B. – Füredi J. (szerk.): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok, Bp. Medicina 1987. 17-33.
Buda Béla: Esettanulmányok az öngyilkosságkutatásban. Szociális Munka, 1989, 1 (3): 205-213.
Buda Béla: Esszék a magyar önvizsgálat, helyzetelemzés és politikai reménykedés tárgyköréből. In Fodor K. (szerk.): Személyiségfejlesztés. 4. kötet. Tatabánya: A Közművelődés Háza és a Magyar Népművelők Egyesületének Mentálhigiénés Szakmai Szervezete. 1989. 49-89.
Buda Béla: Európai Alkoholellenes Charta: Etikai elvek és célok. Szenvedélybetegségek, 1996, 4 (2): 144-145.
Buda Béla: Fejezetek a NEVI munkáját értékelő tanulmányból. Egészségnevelés, 1993, 34 (1): 1-3.
Buda Béla: Fejezetek az orvosi szociológia és a társaslélektan tárgyköréből. Bp. TÁMASZ 1994
Buda Béla: Ferenczi Sándor munkássága és életműve a mai tudományos ismeretek fényében. Magyar Pszichológiai Szemle, 1976, 33 (3): 276-292
Buda Béla: Fogalomstruktúrák a viselkedés belső szabályozásában. (Adalékok a viselkedés kognitív elméleteihez). Nyelvtudományi Közlemények, 1974, 76 (1-2): 309-321.
Buda Béla: Gazdaságos, mentálhigiénés szemléletű programok az alkoholizmus megelőzésére. In Levendel L. (vál.): Szemlélet-tágító törekvések az alkohológiában. Bp., Országos Alkohológiai Intézet , 1989. 25-36.
Buda Béla: Gondolatok a magyar orvosi szaknyelv kérdéséhez. Magyar Orvosi Nyelv, 2002, 2 (2): 6-7.
Buda Béla: Gondolatok az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséről, a kommunikációkutatás, szociálpszichológia és a személyiséglélektan alapján. In Szépe Gy. (szerk.): Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért. Tanulmányok, szakvélemények, javaslatok. Bp. Tankönyvkiadó 1976. 73-89.
Buda Béla: Gondolatok az iskolapszichológiáról, az iskolapszichológus tevékenységéről. Pályaválasztás, 1984, 26-34
Buda Béla: Gondolatok Feldmár András írásához. Addiktológia, 2003, 2 (1). 113-116.
Buda Béla: Gondos Ernő emlékére. Szenvedélybetegségek, 1994, 2 (4): 303
Buda Béla: Gondozás – ellátás – prevenció a testi és lelki betegségek területén. Családorvosi Fórum, 2001. ápr.: 51-55.
Buda Béla: Gotland, depresszió, öngyilkosság-kutatás: szerkesztői megjegyzések a vitához. Szenvedélybetegségek, 1999, 7 (6): 457-462.
Buda Béla: Grafológia és pszichológia. In Csütörtök Cs.: Grafológia. Az íráselemzés kézikönyve. Bp. Gondolat 1986. 147-161.
Buda Béla: Günter Ammon munkássága: emlékezés és tisztelgés 80. születésnapja alkalmából. Pszichoterápia, 1998, 7 (1): 41
Buda Béla: Günther Ammon (1918-1995). Pszichoterápia, 1995, 4 (6): 441-443.
Buda Béla – Hajnal A.: A család természetéről. Egy rendszerszemléleti modell körvonalai. Bp. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1973
Buda Béla: „Halottak élén…“. A nagy magyar halandóság és a rossz lelki-testi állapot különös problémája. Confessio, 1999, 23 (4) 25-29
Buda Béla: „Halottak élén…” A nagy magyar halandóság és a rossz lelki-testi állapot különös problémája. In Tenke S. (szerk.): Örökség, adósság, felelősség. Szárszói füzetek, 8. 2000. 49-57.
Buda Béla: Harsányi István köszöntése. Pszichoterápia, 1998, 7 (1): 49-50.
Buda Béla: Határkérdések és kezelésük a pszichoterápiában. In Határhelyzetek. A pszichoanalízis elméleti és technikai dilemmái, alkalmazási területei. Bp., Animula 1998. 39-48.
Buda Béla – Havas O.: A felnőttkor küszöbén. Bp. Tankönyvkiadó 1974
Buda Béla: Homoszexualitás – az általános orvos szemszögéből. Orvosi Hetilap, 1969, 110 (37): 2137-2145
Buda Béla: Hozzászólás a szimbólum-vitához. Replika, 1993, 11-12: 142-147.
Buda Béla: Hozzászólás szakmai nyelvünk tisztaságának kérdéséhez. Magyar Pszichológiai Szemle, 1976 33 (5): 461-466.
Buda Béla: Identitás és kommunikáció a posztkommunista világban: adalékok a magyar köz- és magánéleti kommunikáció fenomenológiájához. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 1999, 1 (1-2): 56-61.
Buda Béla: Identitás és kommunikáció a posztkommunista világban. In Sárközy E. (szerk.): Rendszerváltás és kommunikáció. Bp. Osiris Könyvkiadó. – Erasmus 2000 Bt. 1999. 193-204.
Buda Béla: Identitásproblémák a Kárpát-medencében: a magyar lelki bajok történeti-politológiai háttértényezői. Végeken, 1991, 2 (3): 3-8.
Buda Béla: Ifjúkor és mentálhygiéné. In Gyenis Gy. és Till Gabriella (szerk.): A felsőoktatási intézmények hallgatóinak egészségvédelme. Bp. BME 1986. 48-63.
Buda Béla: Ifjúkor és mentálhygiéné. Szociális Munka, 1990, 2 (3): 199-206.
Buda Béla: Irányzatok és integráció a családterápiában. Psychiatria Hungarica, 1999, 14 (6): 644-651.
Buda Béla: Iskola és mentálhigiéné. In Veres J. (szerk.): A primer prevenció iskolai feladatai. Bp. Nemzeti Egészségvédelmi Intézet. 1990. 14-21.
Buda Béla: Iskolai mentálhigiéné. Álmok, dilemmák, lehetőségek. In Kézdi Balázs (szerk.): Iskolai mentálhigiéné. Pécs: Pro Pannónia 1998. 13-31.
Buda Béla: Javaslatok a filmélmény lélektanának kutatására. Filmtudományi Szemle (tematikus szám: Filmtudományunk eredményei és problémái) 1982, 3. szám, 67-69.
Buda Béla: Javaslatok a longitudinális vizsgálat előkészítéséhez. In Miltényi K. – Münnich I. (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Bp. SKV 1980. 205-207.
Buda Béla: Jelenségek és problémák a csoport-pszichoterápia hazai fejlődésében. Pszichoterápia, 2001, 10 (6): 417-422.
Buda Béla: Kell-e reformálni a családot? In Levendel L., Zelnik J. (szerk.): Humán reform. Bp., Közművelődési Információs Vállalat, 1989., 41-43.
Buda Béla: Klinikai sportpszichológia. In Frenkl R. (szerk.): Sportorvostan. Bp. Sport Kiadó 1984. 405-415.
Buda Béla: Kommunikáció az osztályban. A tanári munka kommunikációs eszközei. In Mészáros A. (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Bp. ELTE Eötvös Kiadó, 1997. 13-22.
Buda Béla: Kommunikáció az üzemi szervezetekben. In Frank T. – Gömöri G. – Klein S. – Vértes L: Pszichológia vezetőknek. Bp. Gépipari Tudományos Egyesület, 1998. 581-604.
Buda Béla: Kommunikáció és kultúra. In Hidasi J. (szerk.): Kommunikáció idegen kultúrákban. Bp. Külkereskedelmi Főiskola, 1989.
Buda Béla: Kommunikáció és kultúra. In Hidasi J. (szerk.): Kultúra – viselkedés – kommunikáció. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 1992. 9-26.
Buda Béla: Kommunikációs kutatások a klinikai pszichológiában. In Dancs I. (szerk.): 75 éves a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete. Az 1977. nov. 21-24-i tudományos ülésszak előadásai. Bp. MTA Pszichológiai Intézet. 1978. 137-142.
Buda Béla: Kontextus és kommunikáció az emberi kapcsolatokban. In Radics K. – László J. (szerk.): Dialógus és interakció. Bp. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1980. 220-228.
Buda Béla: Közösségi válasz az alkohollal kapcsolatos problémákra. Szociális Munka, 1989, 1 (1): 59-62.
Buda Béla – László J.: Beszéd a szavak mögött. A nem verbális kommunikáció. Bp. Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1981
Buda Béla: Lelki egészség a modern társadalomban. In S. Nagy K. (szerk.): A viselkedéskultúráról. Bp. Kossuth Könyvkiadó 1984. 335-354.
Buda Béla: Lelki egészség a modern társadalomban. Valóság, 1970, 7: 335-353
Buda Béla: Lelki segélyszolgálat. Világosság, 1978, 19 (1): 61-63.
Buda Béla: Lelki segítség telefonon át. In Levendel L. (vál.): Szemlélet-tágító törekvések az alkohológiában. Bp. Országos Alkohológiai Intézet, 1989. 55-62.
Buda Béla: Levendel László – nyolcvanéves lenne. Szenvedélybetegségek, 2000, 8 (3): 223-224
Buda Béla: Levendel László. Szenvedélybetegségek, 1994, 2 (6): 405-406.
Buda Béla: Más az írás és más az olvasás. Magyar Pszichológiai Szemle, 1983, 40 (4): 359-362.
Buda Béla: Mentálhigiéné. A lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti, pszichokulturális és gyakorlati vetületei. Bp. Animula 1994
Buda Béla: Mentálhigiéné és alkoholizmus. In Szent-Imrey T. (szerk.): „Az ergonómia a műszaki fejlődés szolgálatában” címmel rendezett V. Ergonómiai Konferencia tematikus szekcióinak előadásai és a poszterkommentárok. 1986. június 11-12. Bp. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság Ergonómiai Szakosztálya 1986. 236-237.
Buda Béla: Mentálhigiéné, prevenció, ellátás. Szenvedélybetegségek, 1994, 2 (2): 150-151.
Buda Béla: Munkahely és mentálhigiéné. In Gerevich J. (szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Bp., Gondolat 1989, 81-100.
Buda Béla: Női szerep, női szocializáció, női identitás. In Koncz K. (szerk.): Nők és férfiak. Hiedelmek, tények. Bp. Kossuth Könyvkiadó – MNOT 1985. 93-110.
Buda Béla: Nyelv és kommunikáció az úgynevezett stanfordi iskola felfogásában. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 1982, 14: 17-27.
Buda Béla – Oláh T. – Pécsi T.: Neurózis. Bp. Origo-press 1988
Buda Béla: Ó Mr. Alkohol… Alkohol, ifjúság, egészség Magyarországon. Szenvedélybetegségek, 2001, 9 (4): 286-289.
Buda Béla: Orvos-beteg kapcsolat a nőgyógyászatban és ennek pszichoterápiás lehetőségei. In Lampé L. (szerk.): Szülészet – nőgyógyászat és pszichoszomatika. 1., Pszichoszomatikus szemlélet a betegellátásban. Debrecen: DOTE 1986. 15-32.
Buda Béla: Öngyilkossággal kapcsolatos kutatások Magyarországon. In Münnich I. (szerk.): Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarokról. Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1988. 39-57.
Buda Béla: Öngyilkossággal kapcsolatos kutatások Magyarországon. Szociális Munka, 1990, 2 (2): 116-135.
Buda Béla: Önsegítés, önsegítő csoportok. Reumainfo, 2004, 1: 24-26.
Buda Béla: Öregség és társadalom. In Széman Zs. (szerk.): Nyugdíjkor (határ?) Bp. Kossuth Könyvkiadó, MNOT 1988. 11-27.
Buda Béla: Párválasztás és házasságkötés. In Szilágyi V. (szerk.): A családi élet mai problémái. Ahogyan hazai szakértőink látják. Bp. Tankönyvkiadó, 1980. 75-81.
Buda Béla: Pedagógus – iskola – egészség: gondolatok a testi és lelki egészségmegőrzés szemszögéből. Iskolakultúra, 1994, 4 (7): 41-46.
Buda Béla: Placebo, placebo-kutatás, placebo-terápia. Reumainfo, 2004, 2: 30-37.
Buda Béla: Prevenció, egészségnevelés és egészségmegőrzés a mozgásszervi betegségekben. Magyar Reumatológia, 1992, 33 (4), 197-200
Buda Béla: Pszichés hatás és pszichoterápia telefonon át. In Kelemen G. (szerk.): Teledialógus. Pécs: Pro Pannónia, 2000. 24-44.
Buda Béla: Pszichés hatás és pszichoterápia telefonon át.
I. rész: Magyar Pszichológiai Szemle, 1976, 33 (5): 429-440.
II. rész: Magyar Pszichológiai Szemle, 1976, 33 (6): 530-543.
Buda Béla: Pszichopatológiai modellek. In Füredi J. – Buda B. – Németh A. – Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Budapest, Medicina 1998. 73-90.
Buda Béla: Pszichoterápia és kultúra. In Füredi J. – Buda B. (szerk.): Múzsák a díványon. Pszichoterápia és kultúra. Bp., Magyar Pszichiátriai Társaság 1992. 11-25.
Buda Béla: Pszichoterápia. Kapcsolat és kommunikáció Akadémia Kiadó, Budapest 2004
Buda Béla: Pszichoterápiás lehetőségek mozgásszervi betegségekben. MRE Info. A Magyar Reumatológusok Egyesületének Lapja, 1997, 3: 18-20.
Buda Béla: Pszichoterápia szociálpszichológiai és személyiséglélektani megközelítésben. In Lénárd F. (szerk.): Alkalmazott pszichológia. Bp. Gondolat 1984. 383-399.
Buda Béla: Recenzió: Anderson, A.: A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai. Jel-kép, 2006, 1: 79-84.
Buda Béla: Recenzió: Anheier , H., Glasius, M., Kaldor, M. (szerk.): Globális civil társadalom, 1.-2. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2005, 6 (2): 160-161.
Buda Béla: Recenzió: B. Erdős M.: A nyelvben élő kapcsolat. Egy öngyilkosság-megelőző sürgősségi telefonszolgálat beszélgetéseinek vizsgálata. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2006, 7 (4): 353-357.
Buda Béla: Recenzió: Blaser, A.: Az ítéletalkotási folyamat a pszichoterápiás indikáció felállításában. Magyar Pszichológiai Szemle, 1978, 35 (5): 518-520.
Buda Béla: Recenzió: Boszormenyi-Nagy, I., Spark, G. M.: Invisible Loyalities Reciprocity in Intergeneration Family Therapy. Magyar Pszichológiai Szemle, 1974, 31 (3): 359-362.
Buda Béla: Recenzió: Böttchner, H. F., Kerner, U.: A zenepszichológia módszerei. Magyar Pszichológiai Szemle, 1981, 38 (6): 624-625.
Buda Béla: Recenzió: Brenner, M.: A cselekvés szerkezete. Magyar Pszichológiai Szemle, 1985, 42 (3): 261-263.
Buda Béla: Recenzió: Brüschke, G., Schmidt, U. J.: Bevezetés a geriátriába. Magyar Pszichológiai Szemle, 1978, 35 (4): 409-410.
Buda Béla: Recenzió: Buchanan, M.: Nexus, avagy kicsi a világ. A hálózatok úttörő tudománya. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (2): 207-209.
Buda Béla: Recenzió: Campbell, D., Groenback, M.: Taking Positions in the Organization. Addiktológia, 2006, 5 (1-2): 91-94.
Buda Béla: Recenzió: Ciompi, L., Müller, C.: A skizofrének életútja és öregsége. Magyar Pszichológiai Szemle, 1977, 34 (4): 421-423.
Buda Béla: Recenzió: Day, B.: Bársonyos filozófusok. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2005, 6 (2): 163-164.
Buda Béla: Recenzió: de Swaan, A.: A nyelvek társadalma. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (3): 283-284.
Buda Béla: Recenzió: European Journal of Social Psychology, 1980. Magyar Pszichológiai Szemle, 1983, 40 (5): 498-501.
Buda Béla: Recenzió: Fejes A.: A baleseti gerincsérültek jelentősebb pszichológiai problémái. Magyar Pszichológiai Szemle, 1974, 31 (2): 247-248.
Buda Béla: Recenzió: Fokasz, N. (szerk.): Káosz és nemlineáris dinamika a társadalomtudományokban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (2): 209-211.
Buda Béla: Recenzió: Gáspárné Zauner É: Mondásválasztás. Pedagógiai-pszichológiai módszer a személyiség értékrendszerének megismerésére. Magyar Pszichológiai Szemle, 1979, 36 (4): 428-430.
Buda Béla: Recenzió: Gelléri P.: A vándorló munkások. Magyar Pszichológiai Szemle, 1978, 35 (3): 297-299.
Buda Béla: Recenzió: Gordosné Szabó A.: Gyógyító pedagógia. Gyógypedagógiai szemle, 2004, 32 (3): 219-221.
Buda Béla: Recenzió: Gurman, A. S., Kniskern, D. P.: A családterápia kézikönyve. Magyar Pszichológiai Szemle, 1986, 43 (2): 191-193.
Buda Béla: Recenzió: Hauss, W. H., Oberwittler, W.: Geriátria a gyakorlatban. Magyar Pszichológiai Szemle, 1977, 34 (2): 188-190.
Buda Béla: Recenzió: Helm, H. J., Rösler, D. Szewczyk, H. (hrsg.): Klinikai lélektan – elméleti és ideológiai problémák. Magyar Pszichológiai Szemle, 1982, 39 (1): 105-107.
Buda Béla: Recenzió: Horányi Ö. (szerk.): A kommunikáció mint participáció. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2007, 8 (3): 243-248.
Buda Béla: Recenzió: Horányi Özséb (szerk.): A sokarcú kép. Válogatott tanulmányok a képek logikájáról. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (1): 95-97.
Buda Béla: Recenzió: Járó K. (szerk.): Sors mint döntés. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2008, 9 (3): 266-273.
Buda Béla: Recenzió: Kalke, J., Raschke, P., Kern, W., Lengemann, Ch., Frahm, H. (Hrsg.): Handbuch der Suchtprävention. Addiktológia, 2004, 3 (2): 290-292.
Buda Béla: Recenzió: Kapitány Á. – Kapitány G.: Túlélési stratégiák . Jel-kép, 2008, 2: 99-102.
Buda Béla: Recenzió: Kardos L.: A neuropszichikus információ eredete. Magyar Pszichológiai Szemle, 1980, 37 (3): 310-311.
Buda Béla: Recenzió: Klein, L.: Working Accross the Gap. The Practice of Social Science in Organizations. Addiktológia, 2005, 4 (4): 554-555.
Buda Béla: Recenzió: Lawrence, W. G.: Az egyéni és a szervezeti határok vizsgálata. A Tavistock Klinika nyílt-rendszer megközelítésmódja. Magyar Pszichológiai Szemle, 1982, 39 (5): 545-548.Garai L.: Szabadságszükséglet és esztétikum. Magyar Pszichológiai Szemle, 1983, 40 (2): 190-191.
Buda Béla: Recenzió: Mikó E,: Csak hazudni kéne. Kapu, 2007, 20 (8): 54-55.
Buda Béla: Recenzió: Németh Attila három új könyvéről (József Attila betegsége(i) – változatok egy témára; Loyolai Szent Ignác, az önmagát gyógyító kényszerbeteg; Pszichiátria – másképp). Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (2): 203-206.
Buda Béla: Recenzió: Nyíri K., Kovács G.: (szerk.): Virtuális egyetem Magyarországon. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (1): 98-102.
Buda Béla: Recenzió: Pataki F.: Utak és válaszutak a szociálpszichológiában. Pszichológia, 1981, 1 (2): 281-284.
Buda Béla: Recenzió: Pikó B.: Lelki egészség a modern társadalomban. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2005, 6 (4): 329-332.
Buda Béla: Recenzió: Prangisvili, A. Sz., Serozija, A. E., Basszin, F. V. (szerk.): A tudattalan természete, funkciói és vizsgálatának módszerei. Magyar Pszichológiai Szemle, 1979, 36 (6): 649-653.
Buda Béla: Recenzió: Pullen, A., Linstead, S. (eds.): Organization and Identity. Addiktológia, 2005, 4 (4): 551-553.
Buda Béla: Recenzió: Ranschburg J.: Félelem, harag, agresszió. Magyar Pszichológiai Szemle, 1976, 33 (3): 303-304.
Buda Béla: Recenzió: Ries, J. (szerk.): A szent antropológiája. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (3): 285-287.
Buda Béla: Recenzió: Rosengren, K. E.: Kommunikáció. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (3): 278-281.
Buda Béla: Recenzió: Russell, B.: A hatalom. A társadalom újszerű elemzése. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2005, 6 (2): 161-163.
Buda Béla: Recenzió: Sarbin, T. R., Mancuso, J. C. Szkizofrénia. Orvosi kórisme vagy morális megítélés? Magyar Pszichológiai Szemle, 1986, 43 (2): 179-182.Buda Béla: Recenzió: Schmidbauer, W.: Ki segít a segítőnek? Magyar Pszichológiai Szemle, 1980, 37 (1): 82-84.
Buda Béla: Recenzió: Schnabl, S.: Ideges Ön? A pszichoszociális egészségzavarok okai, megjelenési formái, megelőzése és gyógyítása. Magyar Pszichológiai Szemle, 1977, 34 (2): 187-188.
Buda Béla: Recenzió: Schulte, W., Tölle, R.: Pszichiátria. Magyar Pszichológiai Szemle, 1977, 34 (3): 320-321.
Buda Béla: Recenzió: Siklós P. – Terts I. (szerk.): Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában. Lénárd Sándor írásai nyelvekről. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2004, 5 (3): 281-283
Buda Béla: Recenzió: Szvjadoscs, A. M.: A nő szexuálpatológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, 1975, 32 (5): 544- 545.
Buda Béla: Recenzió: Tényi T.: Nietzsche és a pszichológia. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2007, 8 (3): 248-252.
Buda Béla: Recenzió: Thomas, R., Mills, A., Mills, J. H. (eds.): Identity Politics at Work. Resisting Gender, Gendering Resistance. Addiktológia, 2004, 3 (4): 588-590.
Buda Béla: Recenzió: Vajda Zs., Kósa É.: Neveléslélektan. Magyar Pszichológiai Szemle, 2006, 61 (2): 323-325.
Buda Béla: Recenzió: Varga K.: Szuggesztív kommunikáció a szomatikus orvoslásban. Egészségfejlesztés, 2005, 66 (5-6): 51.
Buda Béla: Recenzió: Váriné Szilágyi I., Niedermüller P. (szerk.): Az identitás kettős tükörben. Magyar Pszichológiai Szemle, 1990, 46 (5-6): 292-295.
Buda Béla: Recenzió: Vas J. P.: Egy elmeorvos tévelygései. Lege Artis Medicinae, 2006, 16 (8-9): 810-811.
Buda Béla: Recenzió: Zászkaliczky P.: „… önmagábanvéve senki sem…” Gyógypedagógiai Szemle, 1997, 25, (3): 236-238.
Buda Béla: Recenzió: Zászkaliczky P., Verdes T. (szerk.): Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. Gyógypedagógiai Szemle, 2005, 33 (1): 66-68.
Buda Béla: Régi orvosi vélemények az önkielégítésről. Egy különös iatrogenia történetéről. Orvosi Hetilap, 1976, 117 (35): 2115-2119.
Buda Béla: Stressztermelő folyamatok (paradoxonok) a szervezetekben és intézményekben. Szociális Munka, 1989, 1 (3): 161-167.
Buda Béla: „Szabálytalan” családformációk – és pszichoszociális segítésük. In: Embertárs, 2003. dec., 1. évf. 4. sz. p. 47-59. 2003.
Buda Béla: Szakmai önéletrajz – a pszichológia szempontjából. Pszichológia, 1997, 17 (2): 222-228.
Buda Béla: Személyiség és emberi kapcsolatok az öregkorban. In Széman Zs. (szerk.): Nyugdíjkor (határ?) Bp. Kossuth Könyvkiadó, 1988. 47-76.
Buda Béla: Személyiség és magatartás az organizációban. Szervezetelméleti és mentálhigiénés megfontolások az általános rendszerelmélet perspektívájából. In Hajnal A. – Kiss I. (szerk.) Rendszerelméleti ankét a szervezeti rendszerekről. Bp. MTESZ Neumann János Szám. Tud. Társ. 1971 257-282.
Buda Béla: Szempontok a pszichoanalízis értékeléséhez. Valóság, 1967, 10 (8): 81-95.
Buda Béla: Szempontok a pszichoterápia eredményessége és a kiképzés problémáihoz. Magyar Pszichológiai Szemle, 1972, 29 (1): 81-92.
Buda Béla: Szenvedélyeink. Megelőzés, felismerés, rehabilitálás. Bp. SubRosa 1995.
Buda Béla: (szerk.) Addiktológiai kiskáté. Vezérfonal szakvizsgára készülőknek. Bp. HIETE Pszichiátriai Tanszék 1995.
Buda Béla: (szerk.) Alkohol és szexualitás. Bp. OAI, TÁMASZ 1996.
Buda Béla: (szerk.) A pszichoanalízis és modern irányzatai. Bp. Gondolat 1971.
Buda Béla: (szerk.) Kommunikációelméleti szöveggyűjtemény. I. Általános kommunikációelmélet. Bp. ELTE 1974
Buda Béla: (szerk.) Pszichoterápia. Bp. Gondolat 1981
Buda Béla: (szerk.) Szexológiai és szexuálpatológiai tanulmányok. (Szexológiai szöveggyűjtemény) Szeged: A Szegedi Orvostudományi Egyetem jegyzete, 1986
Buda Béla: Szexuális tanácsadás és nevelés: HIV-prevenció. Magyar Szexológiai Szemle, 2000, 3 (4): 21-22.
Buda Béla: Szexuális viselkedés. Jelenségek és zavarok – társadalmi és orvosi dilemmák Bp. Animula 1994.
Buda Béla: Szexuális zavarok az ideggondozó szemszögéből. In Hárdi I. (szerk.): Fejezetek az idegbeteggondozásról. Országos ideggondozói ankét, Gyula 1976. május 26. Békéscsaba: Békés M. Tanács V. B. 1978. 56-73.
Buda Béla: Szexuálpatológia. In Trencséni T. (szerk.): A gyakorló orvos enciklopédiája. Bp. Medicina 1977. 1421-1480.
Buda Béla: Szociálpszichológia a pályaválasztási tanácsadásban. In Havas O. (szerk.): Pályaválasztási felelősök kézikönyve. Bp. Tankönyvkiadó 1971 101-122.
Budai Béla: Szubjektív megemlékezés Kontra Györgyről (1925-2007). Magyar Szemle, 2007, 16 (11-12): 161-167.
Buda Béla: Szülői és nevelői teendők a gyermekkorban. In Ludas M. L. (szerk.): A szexualitásról. A fogamzástól a felnőtté válásig. Bp. Tankönyvkiadó 1975. 47-57.
Buda Béla: Találkozásaim az etikával. Gondolatok a bioetika tartalmáról és jelentőségéről. Magyar Bioetikai Szemle, 1995 1 (1-2): 3-5
Buda Béla: Talán majd az önkormányzatok. Recept (Független egészségpolitikai magazin), 1990, 1 (2): 8.
Buda Béla: Terápiás hatáslehetőségek a segítő telefonbeszélgetésben. In Kelemen G. (szerk.): Telekdialógus. Pécs: Pro Pannónia, 2000. 67-80.
Buda Béla: Trencséni Tibor dr. emlékére. Szenvedélybetegségek, 1997, 5 (1), 70-71.
Buda Béla: Trencséni Tibor dr. (1907-1996). Pszichoterápia, 1997, 6 (1): 59-60.
Buda Béla: Újabb adatok a szkizofrénia „double-bind” elméletéhez. Magyar Pszichológiai Szemle, 1968, 25 (4): 620-629.
Buda Béla: Utószó In Bakó T.: Titkok nélkül. Lélektani vizsgálódások az öngyilkosságról. Budapest: Cserépfalvi, 1992.
Buda Béla: Utószó In Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség. Budapest: Magyar Pszichiátriai Társaság, 1990.
Buda Béla: Utószó In Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója. Budapest: Magvető, 1987.
Buda Béla: Utószó In Freeman, D. R.: Házassági krízisek: a házassági tanácsadás gyakorlata. Budapest: Animula Egyesület, 1994.
Buda Béla: Utószó In Freud, S.: Esszék. Budapest: Gondolat, 1982.
Buda Béla: Utószó In Freud, S.: Totem és tabu. Budapest: Göncöl, 1990.
Buda Béla: Utószó In Géczi J.: Vadnarancsok II. Budapest: Magvető, 1987.
Buda Béla: Utószó In Jones, S., Nissenson, M.: Anyák és lányaik. Budapest: Háttér, 2001.
Buda Béla: Utószó In Jung, C. G.: Emlékek, álmok, gondolatok. Budapest: Gondolat, 1987.
Buda Béla: Utószó In Kelemen G.: Az addikciók széles spektruma. Budapest: Országos Alkohológiai Intézet, 1994.
Buda Béla: Utószó In Oláh T. (szerk.): Fejezetek a szexualitás történetéből. Budapest: Gondolat, 1986.
Buda Béla: Utószó In Pikó B.: Kultúra, társadalom és lélektan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.
Buda Béla: Utószó In Pusztaháziné Gazdag I.: Más világ. Egy anya naplójából. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2001.
Buda Béla: Utószó In Szasz, Th.: Az elmebetegség mítosza. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.
Buda Béla: Utószó In Szendi G.: Depresszióipar. Budapest: Sík Kiadó, 2005.
Buda Béla: Quo vadis szociálpolitika? Hozzászólás a Vigilia vitájához. Vigilia, 1996, 4: 278-279.
Buda B. – Csepeli Gy.: Mindennapi feszültségeink. In Szollár L. (szerk.): Bíztató. „… Őrizd meg jól az életed…” Bp. Akadémiai Kiadó 1988. 165-171.
Buda B. (évszám nélkül): Az önsegítés és az önkéntes segítés a közösségi addiktológiai ellátásban: www.drogterapia.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&Itemid=7
Buda B., Füredi J.: Az esettanulmányok jelentősége a pszichiátriában és a pszichoterápiában. Szociális munka, 1990, 2 (4): 299-305.
Buda B. – Füredi J.: Módszerek és módszerkombinációk. In Füredi J. – Buda B. (szerk.): A pszichoterápia műhelyei. Módszerkombinációk és indikációk. Bp. Medicina, 1990. 9-28.
Buda B. – Füredy J.: (szerk.): Az esettanulmányok jelentősége a pszichiátriában és a pszichoterápiában. In Buda B. – Füredi J. (szerk.): Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Bp. Medicina 1987. 5-16.
Buda B. – Füredy J.: (szerk.) Az öngyilkosság a szociálpszichiátria szempontjából. Bp. Magyar Pszichiátriai Társaság 1986
Buda B. – Füredy J.: (szerk.) Az öngyilkosság pszichés háttere. Esettanulmányok. Bp. Medicina 1987
Buda B. – Füredy J.: (szerk.) A neurosis változó arca. Bp. Medicina 1989
Buda B. – Gayer Gyuláné: Családsegítő humán szolgáltatások – non-profit szervezetek. In Levendel L. – Zelnik J. (szerk.): Humán reform. Bp. Közművelődési Információs Vállalat. 1989. 44-47.
Buda B. – Gombos G. – Harangozó J. és mtsai.: Módszertani ajánlás a krónikus pszichiátriai betegségben szenvedők, a demenciában szenvedők és a szenvedélybetegek számára kialakítandó közösségi szociális szolgáltatásokhoz. Network, 1999, 5 (74): 1-3.
Buda B. – Hidas Gy.: Megfigyelések a visszajelentés hatásáról kiképző csoportokban. In Lénárd F. (szerk.): Pszichológiai Tanulmányok. XIII. k. Bp. Akadémiai Kiadó, 505-511.
Buda B. – Kopp M.: (szerk.) – Nagy E. (társszerk.): Magatartástudományok Bp. Medicina 2001
Buda B.: (2005): Orvosi kommunikáció. Fejlődés és fejlesztés a kommunikációs képességek és hatékonyság terén. Reumainfo, 1:34–38.
Buda B. (2004): Orvosi kommunikáció. „Felülnézetből” (a követelmények felől): avagy hogyan kell(ene) az orvosnak kommunikálnia? Reumainfo, 4: 37–42.
Buda B. – Sárközy E.: (szerk.) Közéleti kommunikáció. Bp. Akadémiai Kiadó 2001
Buda B. – Veér A.: A mentálhigiéne és fejlesztésének lehetőségei hazánkban. In Levendel L. – Zelnik J. (szerk.): Humán Reform. Bp. Közművelődési Információs Vállalat 1989. 51-53.
Buda B. – Veér András: A mentálhigiéné és fejlesztésének lehetőségei hazánkban. Psychiatria Hungarica, 1989, 4 (3): 215-219.
Buda B. – Veér András: A megelőzés és az egészségvédelem perspektívái a pszichiátriában. In Füredi J. – Buda B. – Németh A. – Tariska P. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. Bp., Medicina 1998. 605-626.

C

Campbell, Ross. dr: Életre szóló ajándék. Harmat kiadó, Budapest, 1991
Campbell, Ross. dr: Óvjuk őket! Harmat kiadó, Budapest, 1998
Carl Gustav Jung: Az ember és szimbólumai. Göncöl kiadó, Budapest, 1993.
Carl Gustav Jung: Gondolatok az életről és a halálról. Budapest, Kossuth Kiadó. 1993.
Ceglédi Alkotók Egyesülete: Mérhetetlenül. Irodalmi antológia. Apáti Nyomda Bt., Cegléd 2010.
Charles S. Carver – Michael F. Scheier: Személyiség pszichológia. Osiris Kiadó, 2006.
Czeizel E. – Bocsi Zs. – Buda B.: Tanácsok házasságkötés előtt. Bp. Országos Egészségvédelmi Tanács Titkársága 1989
Czeizel Endre: A magzati alkohol szindróma. Medicina, Bp., 1981. 41. o.
Csákány Gy., Buda B.: A magyar radiológusok helyzete. Magyar Radiológia, 1970, 2. szám, 72-84.
Csáth Géza: Mesék, amelyek rosszul végződnek. Bp., Magvető 1994. 126. o.
Csépe Valéria – Győri Miklós – Ragó Anett Általános pszichológia 3. Osiris Kiadó, 2008
Csepeli György: Szociálpszichológia. Osiris kiadó, Budapest, 2003.
Csepeli György: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében. Veszélyesen élni? Avagy az internethasználat kockázatai Budapest, Scolar Kiadó, 2010. 25., 27., 30-33., 36-39.
Csernus Imre-Dobai Benedek-Tárnok Alfonz: Drogma /Bp.2003./

D

Dávid Tamás: Az addiktív drogfogyasztás pszichés háttere IFJÚ-KÓR
David Wilkerson: Kereszt az aszfaltdzsungelben Magánkiadás
Debrecenyi Károly István: Hoppá, felnőtt lettem! In: Debrecenyi K. I., Tóth M.: Életesemények a pásztori lélektan és a filozófia tükrében. Semmelweis Egyetem TF – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2004, 49-71.
Demetrovics Zs. : Drog, család, személyiség. L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. Bp. 2007.
Demetrovics Zs. – Kardos E.: Absztinens és aktív ópiátfüggők értékrendje, élettel való elégedettsége, személyes törekvései és megküzdési stratégiái. Addictologia Hungarica, 3, 164-177.
Demetrovics Zsolt: A drogfüggőség pszichodinamikus megközelítése. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai I. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2007, 313-324.
Demetrovics Zsolt: A droghasználat funkciói. Akadémiai Kiadó, Bp. 2007. 94-114.
Demetrovics Zsolt – Koronczai Beatrix: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében. Az internetfüggőség néhány pszichológiai vonatkozása Budapest, Scolar Kiadó, 2010.
Demetrovics Zsolt – Kun Béla szerk Az addiktológia alapjai IV. Eötvös Kiadó Bp. 2010
Demetrovics Zsolt szerk. A szintetikus drogok világa Budapest: Animula 2000
Demetrovics Zsolt szerk. Az addiktológia alapjai I., II., III., IV. Eötvös Kiadó, Bp. 2007
Demetrovics Zsolt szerk. Az addiktológia alapjai I., II. Eötvös Kiadó Bp. 2009
Demetrovics Zsolt szerk Az addiktológia alapjai III. Eötvös Kiadó Bp. 2009
Demetrovics Zsolt: Pszichoaktív szerek. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai I. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2007, 47-69.
Dömötör T. szerk.: Magyar Néprajz 7. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 474-491. 1990
Dobson, James. dr: Egyenes beszéd. KIA, Budapest, 2002
Dobson, James. dr: Fegyelmezz! Megéri! KIA, Budapest, 2003
Dobson, James. dr: Fiúk nevelése. KIA, Budapest, 2003
Dr. Bálint István (szerk.): Az alkoholizmus főbb kérdései. Válogatás a nemzetközi alkohológiai szakirodalomból, Medicina, 1981.
Dr. Bálint István (szerk.): Megelőzés-gyógyítás-rehabilitáció (Válogatás az Alkohológia I-IX. Évfolyamából. Medicina, 1980.
Dr Czeizel Endre (szerk.) Az iszákosok iszákosokat nemzenek? Az alkoholbetegség és az öröklődés MEDICINA 1982.
Dr. Csernus: Bevállalja? HTSART Kiadó és Nyomda, Bp. 2004. május 1. 169. p.
Dr. Fórizs Éva: Alapfokú pszichiátriai és Addiktológiai jegyzet a HEFOP képzéshez, Főiskolai segédanyag, Jegyzet
Dr. Hézser Gábor: Miért? Rendszerszemlélet és lelki gondozói gyakorlat/Bp.2002/
Dr. Hézser Gábor: Pásztori pszichológia /Bp., 2001
Dr. Hézser Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve, MRE Kálvin Kiadó, Bp. 1995.
Dr.OG info droginformációs lap. ISM Kábítószerügyi Koordináció, Budapest, 2001. Szerk: Nerada Mátyás
Drognet. Független droginformációs lap. [on-line] http://www.drognet.uw.hu
Dr. Purebl György: Szorongás és depresszió a háziorvosi gyakorlatban. Hippocrates V/2. 128-133. 2003
Dr. Ross Campbell: Óvjuk őket. Harmat Kiadó, Bp. 1998
Dr. R. Lefever: Kényszeres segítés. Pécsi Tudományegyetem – Leo Amici 2002 Alapítvány Pécs, 2007
Dr. Szikszai P. – Dr. Tóth M.: Deviáns alkohológia. Györköny Szőlőtő Alapítvány 1999
Dr. Takách Gáspár: Miért ne igyunk … sokat Alkoholizmus, Magyar Honvédség Egészségügyi Csoportfőnökség Kiadványa 1997.
Dudits D.: Pszichoaktív drogfüggőséget magyarázó elméletek. KIMM jegyzetek, 2002.
Dúll A. – Demetrovics Zs. – Paksi B. – Felvinczi K. – Buda B.: A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a „helyfogyasztás” kontextuális elemzése. In Dúll A. – Szokolszky Á. (szerk.): Környezetpszichológia. Bp., Akadémiai Kiadó, 107-137.
Dúll A. – Demetrovics Zs. – Paksi B. – Felvinczi K. – Buda B.: A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a „helyfogyasztás” kontextuális elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 2006, 61 (1): 107-132.

E

Earleywine Miteh: Marihuána, a tudomány álláspontja. Bp., Edge 2000. NDI 2004. 12. o.
Egészségnevelés, 32. köt. 5. szám, 223-228.
Elekes Zsuzsanna: A középiskolás fiúk és lányok dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások 1992-2002. között. Addiktológia 2004. III. évf. 4. száma (515-532. o.)
Elekes Zsuzsanna: Alkohol és társadalom. Bp., 2004.
Elekes Zsuzsanna: Devianciák, mentális betegségek. In: Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak heyzetéről, 1997, Lévai Katalin, Tóth István György (szerk.) Budapest, TÁRKI Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága
Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála: A magyar lakosság italfogyasztási szokásai Budapest, Kutatási jelentés, ESPAD, 2003
Elekes Zsuzsanna: Változó trendek, változó fogyasztási szokások. A budapesti középiskolások alkohol és egyéb drogfogyasztási szokásai, 1992-2007. Addictológia 2007. VI. évf. 3. száma (189-211. o.)
Erik Edin: A megmentettek – Aréna Kiadó Bp. ISBN: 9630269910
Erikson, E. H.: Identifikáció és identitás. In Kósa É., Ritoókné Ádám M.(Eds), Fejlődéslélektan szöveggyűjtemény, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1993.

F

Fekete Péter: Szerencsejáték életre-halálra. L’Harmattan Bp. 2005.
Ferenczi Zoltán: Drog és vallás. Előéletek és előítéletek. Kálvin Kiadó, Budapest, 2001.
Forward S Mérgező szülők Budapest: Háttér, 2000.
Frankl, Viktor E.: Orvosi lélekgondozás. UR Könyvkiadó, Budapest, 1997.
Fred Zackon – M. Ed. – William E. McAuliffe, Ph.D – James M.N. Ch’ien, D.Sc.: Rehabilitációs tréning és önsegítés: A visszaesés megelőzése, a szenvedélybetegek utógondozása, Budapest, Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakgondozásért Alapítvány, Nemzetközi Addiktológiai és AIDS oktató Központ, 1995.
Fruttus István Levente szerk.: Napjaink diakóniája. Nagykőrös, KRE-TFK Diakóniai Intézet. 2004.
Füredi J., Buda B.: A pszichiátria önállósodásának problémája Magyarországon. Orvosi Hetilap, 1980, 121 (19): 1115-1120.
Füredy J. – Buda B. – Németh A. – Tariska P.: A pszichiátria magyar kézikönyve. Bp. Medicina 1998.
Füredy J. – Buda B.: (szerk.) A család szociálpszichiátriája. Bp. Medicina 1986.
Füredy J. – Buda B.: (szerk.) A pszichoterápia műhelyei. Módszerkombinációk és indikációk. Bp. Medicina 1990.
Füredy J. – Buda B.: (szerk.) Múzsák a díványon. Pszichoterápia és kultúra. Bp. Magyar Pszichiátriai Társaság 1992.

G

Gerald G. May: Függőség és kegyelem. Harmat Kiadó, Bp. 2006
Gerevich József: A drogok használatával összefüggő pszichiátriai problémák és betegségek. In. Füredi J., Németh A., Tariska P. (szerk) A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Bp. 325-343. 2001
Gerevich József: Az addiktológia sprektuma. In: Németh Attila – Gerevich József (szerk.): Addikciók. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000, 9-18.
Gerevich József, dr: Drog és politika, Egészséges Ifjúságért Alapítvány. Bp. 1994.
Goffman, E.: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat, Bp. 1981.
Goldenberg, H., Goldenberg, I.: Family Therapy: An Overview. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California, US, 1980
Göncz K. : Az önsegítő csoportok. In: Jelenits I.-Tomcsányi T. szerk.: Egymás közt egymásért – HÍD. 153-174.o. 1990
Gönczöl Katalin – Korinek László – Lévai Miklós: Kriminológiai ismeretek. Bűnözés. Bűnözéskontrol. Corvina Kiadó, Bp., 1996.
Graham, James: Az alkoholizmus titkos története. Budapest, Holistic Kiadó. 1996.
Griffin, E.: Együtt-lét. Harmat, Budapest 2003
Griffith Edwards: Az „Anyag” természete. Napvilág Kiadó, Bp. 2006.
Grof S Spiritualitás, addikció és a nyugati tudomány Addiktológia 2: 3-4. 2003.
Gyökössy Endre: Magunkról magunknak. Bp. Református Zsinati Sajtószoba, 1981.
Gyökössy Endre: Szabadulás félelmeinkből és szenvedélyeinkből. Szent Gellért Kiadó és Nyomda, é.n. p. 17-18.

H

Hans Klein: Alkoholfüggőség és családgondozás. Bonus Pastor Alapítvány, Koinonia Kiadó, Kolozsvár 2001
Harris T.: OKÉ vagyok, OKÉ vagy, Budapest: Édesvíz 2000
Harsch H.: Alkoholizmus Eisenstadt: Prugg Velag 1990
Helmut Harsch: Prugg Verlag Kiadó Eisenstadt Alkoholizmus 1990. (Hogyan segítsenek magukon a szenvedélybetegek, a hozzátartozóik és a barátaik?) 8-9. o.
Hemfelt R. dr.: et. al. A szeretet választható, Budapest: Múzsák 1997
Hézser Gábor: Pásztorálpszichológiai tanulmányok. Elméletek, irányzatok, emberkép. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2002
Hidas Gy., Buda B.:A csoportpszichoterápiás folyamat vizsgálata az interperszonális kommunikációelmélet szempontjából.

I. Elméleti és módszertani alapok. Az első vizsgálat eredményei és következtetései. Magyar Pszichológiai Szemle, 1967, 24 (4): 537-551
II. Betegcsoport és kiképző (tanulmányi) csoportok összehasonlítása. A csoportpszichoterápiával szembeni ellenállás jelentkezése a kommunikációs
tartalmak tematikus szintjeiben. Magyar Pszichológiai Szemle, 1968, 25 (1-2): 104-122.
Hoyer Mária: A droghasználó és a család. In: Buczholczné Szombathy Mária – Midling Andrea (szerk.): Mozaik I. Semmelweis Egyetem TF – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2004, 400-428.
Hoyer Mária: A stimulánshasználat mint metafora In. Demetrovics ed. (2000) 231-238. p. 2000
Hove, R.: Csoportvezetés. Timóteus Társaság, Budapest 2001
Hyanninen V. – Koski-Jannes A. A függő viselkedésmódokból való felépülés narratívái In. Rácz et al (2002) 1999

I

Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula Kiadó – Bp. 2004
Izsák N.: A lélek titkai. Harmat Kiadó, Budapest 2012.

J

John Bradshaw: Vissza önmagunkhoz: A bennünk élő gyermek felfedezése. /Bp.1991/
Jung, C. J.: Analitikus pszichológia. Gönczöl kiadó, Budapest, 1987.

K

Kardos György et al: Megelőzés-gyógyítás-rehabilitáció. Budapest, Medicina Könyvkiadó. 1980.
Karen Horney: A neurotikus személyiség napjainkban
Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából. Medicina Bp., 1979
Kastaly Ildikó – Rácz József – Buda Béla: Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem, Bp. 1998. 109. o.
„Kék könyv” (é.n.) Az Anoním Alkoholisták „Nagykönyve”. Bp.
Kelemen Gábor, dr.: Az addikciók széles spektruma. Országos Alkohológiai Intézet, Alkohológiai füzetek 27. Budapest, 1994.
Kelemen G.: 1989, Az Alcoholics Anonymus avagy a józanság filozófiája In. Rácz 1998
Kelemen G.: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia. (Addiktológiai és pszichoterápiai tanulmányok) Pannónia Könyvek, Pécs 2001
Kelemen G. – B. Erdős M. eds Az addiktológia horizontja Pécs: Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 2001
Kertész Tivadar: Esettanulmányok KÖT Bp. 1997
Kézikönyv az alkohol okozta károk csökkentéséhez. Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centrum, 2011.
Kindermann, Walter: Drogveszély, Magyar Karitász, Bp. 1998
Knight, George A. F.: Keresztyén hitünk középpontja: a Testté lett Krisztus. Kálvin Kiadó, Budapest, 2003
Koltai Mária: Család – pszichiátria – terápia. Medica Budapest 2003. 191. o.
Komáromi Éva: A droghasználat előrehaladása In. Rácz J et al. (2000) A drogkérdésről – őszintén Budapest: B+V
Komáromi Éva: A Droghasználat kialakulásának okai. In: Rácz József és munkatársai : A drogkérdésről – őszintén. B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000, 50-65.
Komlósi P., Budavári Á. Polgár T., Buda B.: A klinikai sportpszichológia lehetőségei a sportteljesítmény javításában. Sportorvosi Szemle, 1981, 22 (4): 269-279.
Komlósi Piroska: A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. In: Gerevich József (szerk.): Közösségi mentálhigiéné. Animula, Budapest,1997, 13-34.
Komlósi Piroska: Családterápiák. In: Szőnyi Gábor – Füredi János (szerk.): A pszichoterápia tankönyve. Medicina, Budapest, 2000, 354-375.
Kopp M.: Vallás és egészség. Letöltve: 2012.05.11. http://www.magyarkurir.hu/hirek/vallas-es-egeszseg-kopp-maria-eloadasa-veszpremben 2011
Közösségi mentálhigiéné (szerk. dr. Gerevich József, Animula, Bp., 1997, 13- 34.o.)
Kopp Mária – Fóris Nóra: A szorongás kognitív viselkedés-terápiája. Végeken Kiadó, 1995.
Koronczai Beatrix – Demetrovics Zsolt – Kun Bernadette: Az addiktológia alapjai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010.
Kovács K. Alkoholizmus-kezelési programok az Egyesült Államokban és a Névtelen Alkoholisták mozgalma, Szenvedélybetegségek 1993. 1. évf. 5. szám
Környei E. – Kassai-Farkas Á.: Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szövődményei. Medicina Kiadó Bp. 1997
Környei E.: Az alkohol okozta mentális és viselkedési zavarok. In: Füredi J., Németh A., Tariska P. (szerk) A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina Kiadó Bp. 2001 313-324.
Környei Edit – Buda Béla: A szenvedélybetegségek fogalmi meghatározása. In Magyar I. (szerk.): Psychiatria. Bp. Semmelweis Kiadó, 1993. 133-157.
Központi Statisztikai Hivatal: 1972. május 4./11. Az alkoholizmus kifejlődésének tényezői 15-16. o.
Kulcsár Éva: A serdülőkori fejlődés pszichológiai jellemzői. ELTE PPK Tanárképzés és továbbképzési Központ, Bp., 2005.
Kurimay T. : (szerk) Családterápia és családkonzultáció. Európai távoktatási tankönyv. Coincidencia, Bp. 93-117., 153-208. 2004

L

Lajkó Károly: Viselkedésterápiás olvasókönyv
Lakatos M. (szerk.): Önsegélyező csoportok. Al-Anon: Az alkoholbetegek hozzátartozóinak önsegélyező csoportja. Közművelődési Információs Vállalat, Budapest 1989
Lakatos M., Buda B. (szerk.): Önsegítő csoportok OAI, Budapest 1992
Lane, T.: A keresztyén gondolkodás rövid története. Harmat-Kálvin, Budapest 2001
Levendel László: Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása. Akadémia Könyvkiadó, Bp., 1987.
Levendel László – Mezei Árpád: Az alkoholista beteg személyisége. Akadémiai Kiadó, Bp., 1972
Lucien Aimé Duval: Miért oly hosszú az éj? /Bp.1986./

M

Madácsy J.: Gregory Bateson és az Anoním Alkoholisták. In: Bene K., Sarlós I., Vitári Zs. szerk.: Kutatási füzetek 15. PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, Pécs. 155-169. 2009
Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonának Szakmai és Működési Szabályzata, Ráckeresztúr, 2002.
Marek Kotanski: Eladtam magam az embereknek /Drogstop egyesület Bp.1995/
McGrath, A. E.: Bevezetés a keresztény teológiába. Osiris Kiadó, Budapest 2002
Merlene Miller és Terence T. Gorski: Józannak maradni – Felépülési oktatómodulok szenvedélybetegek számára, The CENAPS® Corporation, Homewood, USA, 1987.
Mitev Ariel Zoltán: Egyetemisták alkoholtörténetének strukturális elemzése. Addiktológia 2007. VI. évf. 1. száma (19-38. o.)
Murányi-Kovács Endréné – Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998.
Müller Péter: Szeretetkönyv. Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója. Pécs, 2006.

N

Nagy Zs. : Egy sikeres önsegítő közösség – az A.A. Népegészségügy (Különszám) 2005
Neked is sikerül: Összeállította a Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat, Halász Endre és munkatársai Szent Gellért Kiadó és Nyomda, é.n. 85 p.
Nemes Ödön: Az igazi gyógyulás felé vezető út – Gondolatok a lelkigondozásról. In: Embertárs, 2004. júl., 2. évf. 2. sz. p. 111-119. 2004
Nemes Ödön : Párbeszélgetés. Harmat – Új Ember, Budapest 2006
Németh Attila: Pszichiátria – másképp /Medicina Bp.2003./
Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására, Előterjesztő: Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. június Nyomdai kivitelezés: Sásdi Nyomda Kft.
Nicky Cruz: Repülj kicsim, repülj! Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen, Bietigheim-Bissingen
Nouwen H. A sebzett gyógyító, Budapest: Ursus 2000

O

Oakes, P. J., Haslam, S. A., Turner J. C. (1999). Megismerés és a csoport: Társas identitás és önkategorizáció. In Hunyady Gy., Hamilton, D. L., Nguyen Luu, L. A. (Eds.), A csoportok percepciója. Akadémiai Kiadó, Bp.
Orford, Jim – Edwards, Griffith: Alkoholizmus (Kezelés vagy tanácsadás?). Budapest, Medicina Kiadó. 1984.
Ornstein R.: Fenyegetettség? Vészreakció: „Harcolj vagy menekülj” válasz (fight or flight) Psychology Psychology. The study of human experience. San Diego, etc.: Harcourt Brace Jovanovich Jovanovich, 445. o.

P

Paksi B. – Demetrovics Zs. – Nyirády Adrienn – Nádas Eszter – Buda B. – Felvinczi K.: A magyarországi iskolai drogprevenciós programok jellemzői. Addiktológia, 2006, 5 (1-2): 5-36.
Paksi Borbála – Elekes Zsuzsanna: A 11-12. évfolyamos középiskolások alkohol és drogfogyasztása Budapesten 2004-ben. Addictológia. 2004. III. évf. 3. száma (308-330. o.)
Pataki F.: Élettörténet és identitás. Osiris Kiadó, Bp. 2001.
Pataki F.: Identitás – személyiség – társadalom. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986.
Pataki F.: Identitás – személyiség – társadalom. In Váriné Szilágyi I., Niedermüller P. (Eds.), Az identitás kettős tükörben. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Bp. 1989.
Péley B. Rítus és történet, Budapest: Új mandátum 2002
Peter Anderson: Alkoholproblémák és kezelésük. Literatura Medica Kft., Bp., 1993.
Peter Cope: A Digitális világ. Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója. Pécs, 2006.
Philip C. Kendall PhD: A gyermekkori szorongás kognitív viselkedés-terápiája ABPP Temple University, Magyar változat: Nagy Péter Vadaskert Kórház és Szakambulancia 2011
Pikó B.: A devianciák szociológiai és szociálpszichológiai modelljei. In Demetrovics Zs. (Eds.), Az addiktológia alapjai I. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2007.
Pikó Bettina: Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban, L’Harmattan 2005
Pikó Bettina: Spiritualitás a gyógyításban: áldás vagy átok? Kopp Mária emlékére. LAM 2012;22(10-11): 636-640.
Pikó Bettina: Unalom vagy stresszoldás? Serdülők dohányzással és alkoholfogyasztással kapcsolatos motivációinak vizsgálata. Addictológia Hungarica 2004/2. (191-202.oldal)
Pikó B. – Paulik E. – Pető É. – Müller A.: Orvos- és gyógyszerészhallgatók dohányzással kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata. Szenvedélybetegségek 3 (1): 38-43.
Popper Péter: A Belső Utak Könyve. Magvető Kiadó Bp. 1985
Prochaska J. O. et al Valódi újrakezdés, Budapest: Ursus Libris 2009
Pszichiátriai Gondozási Kézikönyv: Lélekben Otthon Kiadó, Bp. 2008. 128.p.
PSZICHOTERÁPIA Propedeutika 1.-2. /VIKOTE Könyvek Bp.1996./
Prochaska, J. O., Norcross, J. C., DiClemente, C. C.: Valódi újrakezdés. Ursus Libris, Budapest, 2009

R

Rácz József dr. : Addiktológiai konzultáció a gyakorlatban. Válogatás addiktológiai konzultánsok írásaiból. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia, Bp. 2002
Rácz József dr. Addiktológia, Tünettan és intervenciók. Budapest, Semmelweis Egyetem Egészségügyi főiskolai Kar, 2004
Rácz József dr. Addiktológiai szöveggyűjtemény Budapest HIETE-EFK 1995
Rácz József dr.: A drogozás útvesztői, Budapest: SOTE EFK 2001
Rácz József dr.: A drogfogyasztó magatartás. Medicina, Budapest, 1988.
Rácz József és munkatársai: A drogkérdésről – őszintén. B+V Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2000
Rácz József dr.: Drog és társadalom. Az addikció mintázatai, Budapest: Új mandátum 2002
Rácz József dr. Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból, Budapest: HIETE-EFK 1998
Rácz József dr. Kvalitatív kutatások budapesti droghasználók között. L’Harmattan Kiadó, Bp. 55-89., 106-116., 166-192., 224-250. 2006.
Rácz József dr.: Leszakadók – A társadalmi kirekesztődés folyamata. L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 2007. 80-81. o.
Rainer Düffort: Tanácsok játékszenvedélyeseknek és hozzátartozóiknak. Magyar Karitász Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Bp., 2000
Ralf Schneider: Szenvedély? Betegség? Magyar Karitász Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Bp. 1998.
Ranschburg Jenő: Áldás vagy átok. Saxum Kiadó Bt., 2006.
Ranschburg Jenő: Ranschburg Jenő Művei. Eltévedt gyerekek Budapest, Saxum Kiadó, 2012.
Rehabilitációs tréning és önsegítés: A visszaesés megelőzése, a szenvedélybetegek utógondozása, Budapest, Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakgondozásért Alapítvány, Nemzetközi Addiktológiai és AIDS oktató Központ, 1995.
Révai G. : A kisközösségekről. Kalligram, Budapest 2010.
Révész Gy.: Személyiség, társadalom, kultúra – A pszichoszociális fejlődés erikson-i koncepciója. In Gyöngyösiné Kiss E., Oláh A. (Eds.), Vázlatok a személyiségről – A személyiséglélektan alapvető irányzatainak tükrében, Új Mandátum, Budapest. 2007.
Rieth, Eberhard: Az alkoholizmus – betegség? Kolozsvár, Bonus Pastor Alapítvány. 2001.
Robert Norwood: Nők akik túlságosan szeretnek /Hunga-pszicho Bp.1992./
Ronald J. Comer: A lélek betegségei. Pszichopatológia. Osiris Kiadó, Bp. 2000
Róth Jánosné – Zsóka: Van kiút! (bizonyságtétel) – Kálvin Kiadó, Bp. 2001
Ruth Bang: A célzott beszélgetés. Tankönyvkiadó, Bp. 1974. 118. p.

S

Schaef AW. Menekülés a meghittség elől, Budapest: Új Paradigma 2000
Schulte, Anton: A nagy lehetőség. Ezt éltem át Istennel. Budapest, Evangéliumi Kiadó. 2012.
Schwarz, C. A. : A Gyülekezet természetes fejlődése. BMSZ, Jánoshalma 1998
Sineger E. (szerk) Segítő beavatkozás az addiktológiai betegségekben. Országos Addiktológiai Intézet Kiskönyvtár sorozat, Bp. 2003
Sipos, K., Sipos M., Spielberger, C.D. A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata 1983
Sipos Kornél, dr: Drogmegelőzés az iskolában, 1995
Skultéti Dóra: Társas hatások szerepe a fiatalok egészségkockázati magatartásában. In: Pikó Bettina (szerk.): Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L’Harmattan, Budapest, 2005, 104-120.
Soós Attila: A szeretet művészete a Biblia tükrében – Gondolatok a szeretet himnuszáról, Kiadja: Bibliaiskolák Közössége az Oltalom Alapítvány támogatásával, é.n. 12. p.
Steiner C. Alkoholisták játszmái. A sorskönyvek elemzése, Budapest: OAI 1989
Stott Rw Johan: Keresztség és teljesség. Iránytű kiadó, Bp., Gödöllő 1996. 44. o.
Süle Ferenc: A valláslélektan aktualitása a pszichoterápiában. In: Buczholczné Szombathy Mária – Midling Andrea (szerk.): Mozaik III. Semmelweis Egyetem TF – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2005, 314-327.
Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1998.
Szász A. A Névtelen Alkoholisták Magyarországon, Esély: 6. szám 1998
Székely Ilona: Kapcsolatainkban létezünk. Böszörményi Nagy Iván kontextuális terápiájának rövid ismertetése. In: Pszichoterápia IX. évfolyam 2000. december 437-444.
Szentesi P. – Hegyi N. – Tihanyi R. A Minnesota modell a Félút Centrumban 2004
Szentesi P.: Szenvedélybetegség és az önmagunkról való gondoskodás, Pannonhalmi Szemle I. 2010
Szenvedélybetegségek. Addictologia Hungarica – A Magyar Addiktológiai Társaság Szakfolyóirata, VII. évf., 1999. 1. szám.
Szenvedélybetegségek. Addictologia Hungarica – A Magyar Addiktológiai Társaság Szakfolyóirata, VII. évf., 1999. 3. szám.
Szikszay Petronella – Tóth Miklós: Deviáns Alkohológia Szeged, Kiút Alapítvány 2007.
Szűcs T.: Senki sincs itt véletlenül. Református Rehabilitációs Alapítvány, Ráckeresztúr.

T

Takách Gáspár: Miért ne igyunk… sokat? Budapest, SubRosa 1995.
Takách Gáspár: Szenvedélybetegségek. In: Török Szabolcs (szerk.): Életesemények lelki zavarai III. Semmelweis Egyetem TF – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány, Budapest, 2003, 61-94.
Talyigás Judit: Az Internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében. Scolar Kiadó, 2010.
Tary Annamária: Y generáció. Jaffa Kiadó, 2010.
Tari Annamária: Z generáció. Budapest, Tericum Kiadó, 2011.
Társadalmi felelősség- gyermekvédelem: Okker Kiadó, Bp. 2002
Tennant, M.: Tanulási stílusok. In: Maróti Andor (szerk.): Andragógiai szöveggyűjtemény II. kötet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997, 94-109.
Terence T. Gorski: A CENAPS® Relapszus-megelőző modell, The CENAPS® Corporation, Homewood, USA, 1987.
Terestyéni Tamás: Kábítószer és bűnözés, In.: Drogműhely 2. OET Bp. 1988
Tomka M. : Vallás és vallásosság. In: Andorka R., Kolosi T., Vukovich Gy. szerk: Társadalmi riport 1996. TÁRKI, Budapest. 592-616. 1996
Topolánszky Ákos: A terápiás közösségek új generációi. In: Demetrovics Zsolt (szerk.): Az addiktológia alapjai III. ELTE-Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 385-402..
Toseland-Rivas: A csoportok kategorizációs rendszere. (KRE-TFK jegyzet) 1984
Tringer László: A gyógyító beszélgetés /SOTE 1992/
Tringer László: A pszichiátria tankönyve Semmelweis Kiadó, 2000. 272 o. (18. táblázat)
T. T. Gorski – M. Miller: Józannak maradni. Útmutató a visszaesés megelőzéshez. Kiadta: Dudits Dénes Bp. 2006

U

Ujváry István, Demetrovics Zsolt: Az amfetamin típusú és rokon hatású pszichostimuláns szerek. In:

V

Vajda Zsuzsanna – Kósa Éva: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Bp., 2005.
Valkai Zsuzsanna: Miért isznak a nők? Magvető, Bp., 1986. 130. o.
Valló Á: A tartós szerfogyasztás élettani-kórélettani hatásai. Főiskolai jegyzet addiktológus hallgatók számára. SE EFK, Bp. 2003
Vámos Péter: Portage Ontario. Közösségi és Szociális Minisztérium, Ontario, Kanada, 1987, ford: Dudits András
Varga K. – Buda B. – Hankiss Elemér: Gondolatok a vallásosság magyarországi helyzetéről, avagy kommunikatív cselekvés stratégikus közegben. Jel-kép, 1999, 4:. 3-21.

Váriné Feró Mária: Szociális munka szenvedélybetegekkel. KRE-TFK, honlapja: http://www.reftkn.hu/weblap/intezetek/diakonia/letoltheto/Szocialis.doc
Veér András – Nádori Gergely – Erőss László: Az alkoholizmus népbetegség. Animula Kiadó, 2000. 108-109. p.
Végh József, dr: Szégyenbélyegek, Mécses Szeretetszolgálat, MBT. 1998
Veres S., Kapás I.: Az identitás válsága és a „lélek nyugalma”. In Erős F. (Eds.), Azonosság és különbözőség. Scientia Humana, Budapest. 1996.
Victor István: A Portage program bevezetésének mentálhigiénés szempontú tapasztalatai, Kézirat, 2005.
Victorné Erdős Eszter: A Portage drogfüggők kezelési programja. Kezelési manuál, Ráckeresztúr, 2002.
Vingender I. : A droghasználat szociális kontextusa. Semmelweis Egyetem EFK, Bp. 2003
V. Komlósi A.: A személyiség értelmezései. In Oláh A., Bugán A. (Eds.), Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2000.
V. Komlósi A.: Én, Ego vagy Self? In Nagy J., V. Komlósi A. (Eds.), Énelméletek. Személyiség és egészség. Szemelvények az én lélektani kutatásának irodalmából. ELTE Eötvös Kiadó, Bp.

W

Westminsteri Hitvallás: Károli Gáspár Teológiai és Missziói Intézet Alapítvány, Miskolc 2000
Woititz J. G.: Alkoholbetegek felnőtt gyermekei, Budapest: Félúton 2002
Wolin,S. és Beneit,L.: Családi rituálék In.: A család jelentősége az egyén és a közösség életében. Szerk.: Rátay Csaba, Gödöllő, Művelődési központ, 1990. 107-130.o.

Z

Zinberg, Norman E.: Függőség és kontroll, Nyitott Könyvműhely Kiadó – NDI, Budapest, 2005
Zsákai Sz.: Felépülő alkoholbetegek és támogató kapcsolataik – Célcsoport elemzés, Addiktológia 8:2 2009
Zsákai Sz. :Társas kapcsolathálók és alkoholizmus. Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében, PhD értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem 2008

Ossza meg másokkal is...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone