Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központ | Szociális továbbképzés
954
page,page-id-954,page-child,parent-pageid-949,page-template-default,ajax_leftright,page_not_loaded,boxed

Szociális továbbképzés

 

 Szeretettel hívjuk és várjuk a  szociális továbbképzési kreditpontot adó,

 akkreditált drogprevenciós továbbképzésünkre

“Drogprevenció és személyiségfejlesztés színterei és eszközei.
A drogprevenció iskolai lehetőségei.”

 

Engedélyszám: T-07-015/2017
A továbbképzés kreditértéke: 50 pont
Képzés költsége: 60.000.- Ft
Szállás, étkezés, teljes ellátással: 5.000.- Ft/nap
Helyszín: 2465 Ráckeresztúr, Dózsa u. 4.
Időpont: 2017. november 8-10.

A továbbképzés célja:
A résztvevők alapvető addiktológiai ismeretekhez jussanak, tanulják meg a drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára.
A szakembereket képessé kívánjuk tenni arra, hogy a drog és függőség kérdései, s a hozzá kapcsolódó rizikók megbeszélhetővé váljanak informális- és intézményi-, akár iskolai környezetben is, hogy a fiatalok védekező készségei megerősödhessenek. A segítő szakemberek, pedagógusok a tanult készségeket egyéb tanórai és pedagógiai helyzetekben is felhasználva váljanak nyitottabbá és felkészültebbé az iskola egészségfejlesztési feladatai iránt.
A résztvevők ismerjék a drogok fajtáit, hatásait, a szerhasználat kialakulását, a drogkarrier lefolyását, következményeit, a szerhasználattal összefüggő személyiségzavarokat, azt, hogy mikor tekintjük a szerhasználatot betegségnek. Ismerjék a drogmegelőzés és gyógyítás, valamint az esetmegbeszélés, szupervízió működésének módszereit.
Legyenek képesek a személyközpontú megközelítés – empátia, tolerancia, kongruencia, spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására, a non-direktivitás, a motivációs interjú használatára. Legyenek képesek a hivatásszerepben megtapasztalt (érzelmi, magatartási, életvezetési, kapcsolati) probléma helyzetek reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására, a kollegiális szakmai együttműködés használatára.
A pedagógusok eszköztelenek a drogprevenciós foglalkozások megtartására.
A diákok lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására a pedagógusképzés nem készíti fel a tanárt. Az érett személyiség kialakulásának egyik legfontosabb színtere az iskola, ezért azok egészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb. E továbbképzés a drogprevenciós tevékenység bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket.
A képzés 30 órás bentlakásos (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás, 3 x 1 napos esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a drogmegelőzés kérdésköreit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is eszközösek, módszereket, jó gyakorlatokat oszt meg.  A második 30 órában a résztvevők személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítséget konkrét drogprevenciós tapasztalataik feldolgozásához. A 3 x 1 napos esetmegbeszélő alkalmakat a résztvevőknek alkalmas napokon tartjuk a projekt elején, közepén és befejezés előtt.

A résztvevők a 30 órás bentlakásos modul befejezéseként 20 kérdésből álló tételsor alapján (addiktológiai alapismeretek, megelőzés és kezelés eszköztárának és lehetőségeinek elsajátítása) tesznek vizsgát a továbbképzés elméleti anyagából, mely a problematika megértését helyezi a fókuszba.

Az esetmegbeszélő alkalmak zárásaként
•    2 – 3 oldalas (másfeles sorköz, 12-es betűméret) házi dolgozatot készítenek, mely
A) saját drogprevenciós munkából eset feldolgozás
B) drogprevenciós elméleti probléma kifejtése
C) drogprevenciós témából szabadon választott probléma gyakorlati megközelítésű feldolgozása úgy, hogy az tükrözze a megszerzett ismereteket és a pedagógus saját szakmai önreflexióját.
•    Záró (3 – 5 oldalas, másfeles sorköz, 12-es betűméret) dolgozatot írnak, mely a drogprevenciós továbbképzésről írt önreflektív elemzés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az elméletből letett sikeres vizsga, a dolgozatok beadása és a továbbképzésen való 90%-os részvétel.

Jelentkezés a következő linkre kattintva:

https://goo.gl/forms/3kz7CEsIkQOjYUUg1

További információ: 06-30-314 3417,  tovabbkepzes@kimm.hu

Ossza meg másokkal is...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone