Erdős Eszter

Intézményvezető - Lelkész

.

Önéletrajz

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

Személyi adatok:
Victorné Erdős Eszter
1959. július 3-án születtem Budapesten.
Tel: mh: 06-25-522-100, mobil: 06-30-683-2792
e-mail: eszter@kimm.hu
Tanulmányok:
1984 - Budapesti Református Teológiai Akadémia lelkészi oklevél
2000 - Semmelweis Egyetem posztgraduális Addiktológiai-Narkológiai továbbképzés
2003 -Pszichiátriai és szenvedélybetegek szakirányú szociális szakvizsga
2005- Károli Gáspár Református Egyetem szupervizor szakirányú posztgraduális
továbbképzés
2008 - Semmelweis Egyetem posztgraduális lelkigondozói szakirányú továbbképzés
2011 - Károli Gáspár Református Egyetem Szupervizor-Coach szakirányú posztgraduális
továbbképzés
1985 - Carl Rogers képzés
1994 -1997 között az „International European drug abuse treatment training project”
2001 - Portage Cerztificate of Training
2006 - Családterápiás elmélet és gyakorlat
2007 - Lelkigondozói kapcsolat elmélet és gyakorlat
2008 - Csoportmunka, csoportterápia
2008 - Segítő beszélgetés elmélet és gyakorlat
2008 - Felnőttképzési programok megvalósítója továbbképzés
2009 - Családterápiás elmélet és gyakorlat
2010 - Mediátor oklevél
2010 - Pszichodráma asszisztens
2017 - Élményterápia elmélet és gyakorlat
2019 - Williams Életkészségek stressz kezelés, hatékony kommunikáció
Munkába állásom óta számtalan konferencián, képzésen, továbbképzésen vettem részt mind
résztvevői, mind előadói minőségben.
Munkahelyeim:
1977-ben a Hűvösvölgyi Nevelőotthonban egy évig gyermekfelügyelőként dolgoztam.
1984 -1987-ig a Budapest Városligeti Fasor Református Egyházközségben beosztott
lelkészként szolgáltam. Ez idő alatt a Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió ökumenikus
titkáraként is működtem. 1987 februárjában Drogterápiás Otthont létesített szolgálatommal
Ráckeresztúron a Református Egyház.
1987 -1989-ig a Hidasi Református Egyházközségben voltam beosztott lelkész, ez alatt
létrehoztam a Zsibriki Drogterápiás Otthont szenvedélybeteg fiatalok számára.
1989 -1998. december 31-ig a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő
Misszió keretében a Zsibriki Drogterápiás Otthon vezetője voltam.

1999. január 1-jétől ismét a Magyarországi Református Egyház Ráckeresztúri Drogterápiás
Otthon vezetője vagyok, valamint Drogprevenciós szolgálat, Alkohol- és drogmentes kávézó,
Továbbképző- és családkonzultációs központ Ráckeresztúron részlegek tartoznak hozzám.
Nemzetközi tapasztalatok:
1984-ben 10 napos tanulmányúton voltam az akkori NDK-ban, ahol egyházi addiktológiai
intézményeket látogattam meg.
1985-ben 2 hetes svájci tanulmányút keretében az ottani drogszakma teljes kínálatát
nézhettem végig az utcai munkától a terápiás közösségig.
1988-ban 1 hetes állami delegáció tagjaként Veronában a szenvedélybeteg ellátást
ismerhettük meg.
1989-ben Hollandiában Terápiás Közösségek, a drogszakma ellátó helyeinek megismerése.
1990-ben egy osztrák Terápiás Közösséget egy napos látogatás keretében ismertünk meg.
1999-ben dél-svájcban 2 terápiás közösségben tettem egy-egy napos látogatást.
2000-ben 1 hetes tanulmányút Németország és Hollandia drogszakmájának ellátási
rendszerének megismerése.
2002-ben 5 hétig a Kanadai Portage Terápiás Közösség vendégeként vettem részt a terápiás
folyamatokban, illetve az Ambuláns, Nappali Kórház, Terápiás Közösség, Kettős Diagnózisú
Terápiás Közösség, Fiatalkorúak Terápiás Közössége, Nyitott Börtön Terápiás Közösség és
Terápiás Közösség Börtönben intézményeiben.
2007-ben Norvégia legeredményesebb Drogterápiás Otthonában Osterboban vettem részt
szakmai látogatáson és kötöttünk együttműködési megállapodást.
2009-ben Londonban, a városmisszióban 3 hónapot töltöttem önkéntesként.
Publikációk:
 Hit és terápia. Szakmai és teológiai szempontok a kábítószer-fogyasztók
gyógyításában (Confesszió 2002. – tanulmány)
 Drogmegelőzés az iskolában (Fórum Martini 2003. – cikk)
 A Droghasználat megelőzése (Reformátusok Lapja 2003. - cikk)
 Egyházi drogterápiás otthonok szemléleti sajátosságai (Ifjú-kór 2004. - tanulmány)
 A Ráckeresztúri drogterápiás otthon bemutatása (Református Módszertani Hírlevél
2004.)
 Drogbetegek kezelése a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthonban (Orvosi Hetilap 2006.
– cikk)
 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Ráckeresztúri
Drogterápiás Otthona (Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7. kötet 2006.)
 A Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon (in: Cseppek a tengerben – Budapest 2006.)
 „Őrizője vagyok az én testvéremnek” (Reformátusok Lapja 2006. – cikk)
 (Ne) ringasd el magad! (Kis Tükör 2007. – cikk)
 Hat tanács drogos fiatalok szüleinek (Kis Tükör 2007. – cikk)
 Diakónia újra (Szeretetszolgálat 3/2007. – cikk)
 Hogyan lesz valaki szenvedélybeteg? (Kis Tükör 2007. – cikk)
 Hogyan történik a drogbetegek kezelése Ráckeresztúron? (Kis Tükör 2007. – cikk)
 Kiket fenyeget leginkább a kábítószerezés? (Kis Tükör 2008. – cikk)
 Szenvedélybetegek holisztikus ellátásának lehetőségei (Szeretetszolgálat 2008. – cikk)
 Etikai dilemmák a szupervízióban (Szupervízió 2008. – cikk)
 Mit keres a vezető a team szupervízión? (Szupervízió 2008. – cikk)

 Senki sincs itt véletlenül (Áldás Békesség 2009. – cikk)
 Lelkészi szolgálat (Reformátusok Lapja 2012. – cikk)
 A segítő önsegítő (in: Hálók a segítésben – Kolozsvári Egyetemi Kiadó 2014)
 Szertelen módszerek egy drogterápiás otthonban (in: Hálók a segítésben – Kolozsvári
Egyetemi Kiadó 2014)
Egyéb:
Alapfokú B1 angol nyelvvizsga
B kategóriás jogosítvány
Kábítószer Tanács tag
Addiktológiai szakmai kollégium tag
Országos Szociálpolitikai Szakértő
KGRE Szociális munkás szak - oktató
Semmelweis Egyetem szociális mesterképzés és mentálhigiéné szak - oktató
Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, alapító tag, alelnök (1999-től)
Gandhi Közalapítvány, kuratóriumi tag (megalakulása óta)
MSZCT (Magyar Szupervizorok és Szupervizos-Coachok Társasága) tag
Függő Kérdések - önkéntes műsorvezető 2009-2011
Világ-Nézet Női szemmel - műsorvezető 2012-2014
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 2001.
Családokért díj 2003.
Magyar Köztársaság Elnökének Érdemérme 2005.
Pannon Példakép Díj 2007.
Promenád díj 2008.
Dizseri Tamás díj 2009.
Miniszteri dicséret 2010.
Mentor Oscar díj 2018. (nem személyesen én, hanem az általam vezetett intézmény – MRE
KIMM Drogterápiás Otthona - kapta)
Pro Voluntarius díj 2018. (nem személyesen én, hanem az általam vezetett intézmény – MRE
KIMM Drogterápiás Otthona - kapta)
Jószolgálati díj 2019. (nem személyesen én, hanem az általam vezetett intézmény – MRE
KIMM Drogterápiás Otthona - kapta)
WMN díj 2019.

otthonról tartalom

Drogproblémád van?
Szeretnél róla valakivel beszélni?
Keresd a "drogszakember"-t!
Minden hétköznap megtalálod Skype-on 16-18 óráig ingyen, "drogszakember" néven...

 

”banner”