MRE KIMM Drogterápiás Otthona

FÁZISOK

Elsajátítandó kompetenciák a terápia egyes fázisaiban:

Orientáció – 1 hét

 • beilleszkedés

 

Próbaidő – 3 hét

 • megbízhatóság, szavahihetőség
 • személyes higiénia
 • szobarend
 • csoportokon való pontos megjelenés
 • tanulási készség
 • együttműködési készség
 • a program megismerése, elfogadása
 • a ház értékrendjének tiszteletben tartása

 

I. fázis – 3 hónap

 • objektív önreflexió
 • kezdeményezőkészség
 • megfelelő önkifejezés
 • aktív részvétel
 • fegyelmezettség
 • következetesség
 • megbízhatóság, szavahihetőség
 • tetterősség, lelkesedés
 • csoportos tevékenységre való készség
 • szerevezett tevékenység előkészítésére való készség
 • szervezett tevékenységre való készség
 • konfliktus kezelésére való készség
 • segítségkérés képessége
 • önismeret
 • tanultak alkalmazására való képesség
 • felügyelet elfogadásának képessége

 

II. fázis – 4 hónap

 • objektivitás
 • empátia
 • önkifejezés
 • aktív részvétel
 • bátorítás képessége
 • megfontoltság és fegyelmezettség képessége
 • következetesség
 • megbízhatóság, szavahihetőség
 • tetterősség, lelkesedés
 • problémamegoldó, döntéshozó képesség
 • csoportos tevékenység végzésére való készség
 • szervezett tevékenység előkészítése
 • szervezett tevékenység végzése
 • konfliktusfeloldásra való képesség
 • segítségkérés képessége
 • önismeret
 • tanultak alkalmazása

 

III. fázis – 4 hónap

 • objektivitás
 • empátia
 • bátorítás képessége
 • problémamegoldás, döntéshozás képessége
 • szervezett tevékenységek előkészítése, végzése
 • reális utógondozási célok kitűzése
 • társadalmi beilleszkedés képessége

 

Kiléptető fázis / utógondozás / támogatott lakhatás

Cikkajánló

Terápiaalapú hit

A Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthonában jártunk Ráckeresztúron. Betekintést nyerhettünk a bentlakó szenvedélybetegek mindennapjaiba, megismerhettük, mitől másabb a református egyház által alapított otthon működése, mint más létesítményeké. A dolgozók hangsúlyozták, az intézmény falain belül nem kötelező a hit, de átjárja annak minden szegletét, ami a kliensekre is hatással van.

Elolvasom