MRE KIMM Drogterápiás Otthona

TERÁPIA

A drogterápiás otthon programja:

A ráckeresztúri otthon, magát drogmentes közösségként értelmezve, szakmai és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőknek. A lakók saját döntésük alapján – a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával – szabadulhatnak meg szenvedélybetegségüktől. Célunk nemcsak drogmentes, de önhordozó, teljes értékű, szermentes életvezetés kialakítása. Munkatársaink segítő attitűdjének a rogersi nondirektivitás, a pozitív pszichológia megoldáskereső szemlélete és a keresztyén értékek megélése ad keretet. Legfőbb érték a szeretet, tisztelet, elfogadás, amit a stáb közvetít a lakóknak.

A terápia alappillérei:

1. Keresztyén program
Az otthont keresztyén emberek hozták létre és működtetik. Keresztyén programunk a munkatársak természetes életvitelét és értékrendjét tükrözi. Esténként áhítat, vasárnap istentisztelet, hetente bibliaóra, étkezéseknél imádság ad keretet a hit megélésének. – A hit természetesen nem kötelezvény, hanem lehetőség.

2. Önsegítő elemek

A szenvedélybeteg akkor gyógyul meg, ha önmagát sikerül meggyőznie – erről szól a kezelés, mi ebben segítünk neki.

3. Foglalkoztatás, munkaterápia

A házi- és ház körüli munkákat, a kert gondozását, művelését a lakók maguk végzik, technikai személyzet nincs.

4. Erősen strukturált közösségi élet

Fél 7-kor ébresztő, reggeli után csoportfoglalkozás, majd 3,5 óra munka, ebéd után csoportfoglalkozás, majd délután két szeminárium, vacsora után pedig az esti találkozó, ami áhítattal kezdődik, műfaját tekintve pedig önreflektív naplezáró csoport. Végül a napi csoportvezetőkkel szupervízió. Fél 11-kor lámpaoltás.
Lelki gondozói, terápiás beszélgetéseket folytatunk egyénileg és csoportosan, a közösségi programok részeként. A hozzátartozókkal rendszeresen tartunk konzultációkat. Nyáron a felnőtt- és a serdülőrészleg lakói három alkalommal vehetnek részt különféle, a terápiás célokat segítő, egyben közösségi kikapcsolódást jelentő túrákon. A felnőttek egy-egy hetet töltenek kerékpár- és kenutúrán, valamint csendesnapokon. A tinik nomádtáborban, kenutúrán és szintén lelki héten vesznek részt.

A serdülőrészleg sajátosságai

A terápia a tinirészlegen a gyermek- és serdülőkori sajátosságok figyelembevételével zajlik. Itt a munkaterápia helyett tanoda jellegű oktatást folytatunk. Célunk az iskolai érdeklődés felkeltése, a kompetenciafejlesztés, a sikerélmény megtapasztalása és a reintegráció. Felvesszük a kapcsolatot a gondozottunk iskolájával, osztályfőnökével, igazgatójával, adott esetben tájékozódunk a vizsgakövetelményekről, és időt, lehetőséget, szaktanári segítséget adunk a felkészülésre. A vizsganapokon megszervezzük a vizsgára való eljutást. A tanórák mini csoportokban, vagy/és egyénileg párhuzamosan, csoportbontásban valósulnak meg a problémás serdülők kezelésének szakmai manuálja alapján. A mini csoportokban vizuális technikákkal, interaktív, játékos feladatok, élménypedagógiai módszerek alkalmazásával dolgozunk.
A tanórák mellett naponta pszicho- és szocioterápiás foglalkozásokat (önismeret, művészetterápia, sport, kompetenciafejlesztés, relaxáció, imagináció, kreatív, visszaesés-megelőzés stb.) tartunk. Ébresztőtől lámpaoltásig folyamatosan csoportos, kiscsoportos, egyéni konzultációk, fejlesztések zajlanak, a szabadidő is irányított. Televízió az intézményben nincs. Az érzelmi nevelés kiegészítésére filmklubot szervezünk.
Rendszeresen tartunk hozzátartozó csoportot, amelyen információkat osztunk meg, tanácsadást, támogatást végzünk.

Kit tekintünk úgy, hogy lezárta a programot?

Azt, aki sikerrel elvégezte a terápiát, önreflexitásra képes, munkahelye (iskolája) és lakhatása megoldott, közvetlen hozzátartozóival lehetőség szerint hordozó viszonyt alakított ki, kapcsolatot talált a helyi gyülekezettel vagy más támogató környezettel.

Az utógondozás lehetőségei

A terápia befejeztével nem engedjük el gondozottaink kezét. A további kapcsolattartást, egyben a józanság megőrzését segíti a Függőhíd utógondozó csoport, melyet hetente tartunk Budapesten és Dunaújvárosban. Évente megszervezzük Ráckeresztúron az „Öregfiúk találkozóját”, amelyen szeretettel várunk minden absztinens volt lakónkat, természetesen a családjukkal együtt. Végzett klienseink gyakran visszalátogatnak hozzánk – akár feltöltődés, erőgyűjtés céljából –, ezenkívül zárt Facebook-csoportban, e-mailben és telefonon is tartjuk a kapcsolatot volt lakóinkkal.

Vissza a társadalomba: támogatott lakhatás szolgáltatás

A rehabilitációs otthonokban felépülők nagy része nem rendelkezik támogató családi háttérrel, emellett a legtöbben szerhasználó baráti kört hagynak eredeti lakóhelyükön – az oda való visszatérés növelné a visszaesés esélyét. A szenvedélybetegek reszocializácóját és visszaesésük megelőzését segíti a támogatott lakhatás szolgáltatás. Ez nem kizárólag anyagi támogatottságot jelent: a programot elvégzett lakók számára továbbra is biztosítja a védett segítői közeget és a terápiás hátteret. A szolgáltatás igénybevételének feltételei vannak, a lakóknak be kell tartaniuk bizonyos magatartási szabályokat. A stabil közösségi háttér és a rendezett életvitel hatására a kliensek lehetőséget kapnak újonnan elsajátított készségeik megszilárdítására, absztinenciájuk fenntartására.

Családkonzultációs és Továbbképző Központ
Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 4.

A terápiás tevékenység mellett Ráckeresztúron Családkonzultációs és Továbbképző Központot működtetünk. A Dózsa Gy. u. 4.-ben található központban pedagógusoknak és a szociális szféra munkatársainak akkreditált drogprevenciós továbbképzést; valamint a szociális terület szakembereinek akkreditált Portage képzést kínálunk, amelyen az otthonunkban is alkalmazott kanadai gyökerű fejlesztő életprogram terápiás manuálja sajátítható el.

Drogmissziós kapcsolatok

Szoros szakmai kapcsolatban állunk a Református Drogmisszió többi intézményével: a drogprevenciós szolgálatot folytató Tisztás Közösségi Hellyel, az alkohol- és drogmentes ADNA Caféval Budapesten, és az elő- és utógondozást a fővárosban végző Válaszút Misszióval, illetve a dunaújvárosi Újváros Drogambulanciával.

Küldetésünk, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassuk: a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve őket életüknek eme nehéz szakaszán.

Keresztyén meggyőződésünkből fakadóan missziónknak tekintjük, hogy – személyes életünket és példánkat eléjük tárva – a segítségért hozzánk fordulók életében Isten szabadító evangéliuma gyakorlati valósággá váljon.

Cikkajánló