Terápia

Egy ember élete több mint, hogy drogokat használ, a test és lélek gyógyulása, így gyógyítása is elválaszthatatlan egymástól.

Hitünkből és a narkománia területén szerzett tapasztalatainkból következik, hogy a drogterápiát

  • Isten szabadító evangéliuma
  • a szakmai ismeretek és tapasztalatok egésze, illetve
  • az emberiesség és a
  • szeretet kötelező parancsa egységében látjuk

és kívánjuk végezni a terápiás közösség keretein belül.

 

A terápia alappillérei

 

01 Keresztyén program

Az Otthont keresztyén emberek hozták létre és működtetik. Az Otthon keresztyén programja a munkatársak természetes életvitelét és értékrendjét tükrözi. A vallási hovatartozás vagy életgyakorlat azonban természetesen nem feltétele sem a felvételnek, sem a programban maradásnak. A keresztyén hit a nagy lehetőség, de nem kötelezvény.

02 Az önsegítő elemek hangsúlya

A szenvedélybeteg akkor gyógyul meg, ha önmagát sikerül meggyőznie. A kezelés erről szól, hogy ebben segítünk nekik, ezért a drogosok kezelésében törekedni kell a motivációt támogató önsegítő elemek minél hangsúlyosabb alkalmazására.

03 Foglalkoztatás, munkaterápia

amely elsősorban a házi- és ház körüli munkákban, a kert művelésében és az asztalosműhelyben valósul meg. Úgynevezett technikai személyzet nincs.

04 Erősen strukturált közösségi élet

mint életforma-műhely. Beszélgetések egyénileg és csoportosan a közösségi programok keretében.
Egyéni beszélgetések: négyszemközti beszélgetéseket, melyet elsősorban a mentora, az intézeti lelkész, az otthonvezető, a pszichiáter folytat a lakóval. A beszélgetések, illetve a kapcsolat célja a feltárás, érzelmi támogatás, önismeret elmélyítése és természetesen a gyógyulás segítése.
Csoportos közösségi programok: a reggeli, délutáni és esti találkozások, melyek egyben a napok szerkezetét is megadják.

Délutánonként heti órarend szerinti csoportfoglalkozások, bibliaóra, szemináriumok (témacentrikus beszélgetés), lakótársi megbeszélések (önsegítő csoport), lakógyűlés (nagycsoport), visszaesés megelőző csoport (önsegítő csoport), alkalmi csoportok (konfliktuskezelő csoport, problémamegoldó ülések, stb.) és sportfoglalkozások.

A napot az esti áhítat és az azt követő esti találkozás zárja le.

Hétvégén kimenők, illetve közös kirándulás, uszoda, vasárnap istentisztelet.

A terápiás koncepció fő gondolata az emberi értékek bemutatása és átadása. Legfőbb érték a szeretet, tisztelet és elfogadás, melyeket a stáb közvetít a lakóknak.

otthonról tartalom

Drogproblémád van?
Szeretnél róla valakivel beszélni?
Keresd a "drogszakember"-t!
Minden hétköznap megtalálod Skype-on 16-18 óráig ingyen, "drogszakember" néven...

 

”banner”